Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2023 r.

12 grudnia 2022

Zmiany w prawie podatkowym wprowadzone z początkiem 2022 r. określane mianem Polskiego Ładu okazały się dopiero początkiem złożonego procesu legislacyjnego. Wadliwość, niekompletność takich regulacji wymusiła na ustawodawcy kolejne nowelizacje. Każda kolejna nowelizacja Polskiego Ładu zawierała zmiany w ustawie o PIT. Część tych zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy PIT zamiast jednego płatnika będą mogli wskazać do trzech płatników, którzy mają stosować kwotę zmniejszającą podatek, przy czym w składanych oświadczeniach podatnicy będą wskazywać, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę stanowiącą:

 1. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł, albo
 2. 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 150 zł,
 3. 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 100 zł.

Rozszerzenie możliwości składania wniosków o niepobieranie zaliczek PIT

Od 1 stycznia 2023 r. przepisy ustawy o PIT umożliwiać będą składanie do płatników wniosków o niepobieranie zaliczek przez wszystkich podatników, niezależnie od rodzaju uzyskiwanych przychodów. Przy czym utrzymana zostanie zasada, że wniosek może złożyć podatnik, który przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowe nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

Likwidacja obowiązku załączania do zeznań PIT informacji PIT/WZ

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zlikwidowany zostanie obowiązek wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. W konsekwencji do zeznań PIT składanych za lata 2023 i kolejne nie będzie konieczne załączanie informacji PIT/WZ. Do zeznań PIT składanych za rok 2022 r. będzie to jeszcze – jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów - konieczne.

Ograniczenie zakresu ulgi na zabytki

Od 1 stycznia 2023 r. w ramach ulgi na zabytki:

 1. nie będzie możliwe odliczanie wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku,
 2. wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym będą mogły być odliczane dopiero po zakończeniu tych prac,
 3. odliczeniu w ramach ulgi na zabytki nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zostały wykonane niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Pozostałe zmiany w PIT od 1 stycznia 2023 r.

Do pozostałych zmian w PIT od 1 stycznia 2023 r. zaliczyć można:

 1. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom PIT.
 2. Umożliwienie rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
 3. Wyłączenie doliczania do dochodów rodziców dochodów dzieci z rent.
 4. Podwyższenie części kwoty podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 5. Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków.
Zmiany w PIT od 1 stycznia 2023 r.
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki

Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy