Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza 3.0 to rewolucyjne zmiany w postępowaniach sądowych

25 maja 2020

W związku z pandemią koronawirusa, sądy wstrzymały rozpoznawianie większości spraw na rozprawach. Po ponad dwóch miesiącach sądy powoli zaczynają się "otwierać". Pomóc w tym mają także regulacje z tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która odwiesza terminy sądowe i procesowe, wprowadza możliwość tzw. e-rozpraw czy zwiększa znaczenie posiedzeń niejawnych.

Zmiany w postępowaniach sądowych, sposobie procedowania oraz terminach procesowych - nagranie ze szkolenia

Rozpoczęcie biegu lub dalszy bieg terminów, których bieg był wstrzymany lub zawieszony na podstawie dotychczasowych przepisów wynika wyraźnie z regulacji tarczy 3.0, która uchyla art. 15 zzr oraz art. 15 zzs tzw. specustawy koronawirusowej. Zgodnie z art. 68 tzw. tarczy 3.0 terminy rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zmiany te szerzej zostały omówione podczas webinaru, z którego nagranie znajduje się w programie LEX - Tarcza 3.0 - zmiany w postępowaniach sądowych, sposobie procedowania oraz terminach procesowych.

Tarcza 3.0 a rozpoznawanie spraw karnych w czasach epidemii koronawirusa - zaproszenie na szkolenie

W związku z wprowadzonymi w tarczy 3.0 regulacjami pojawiają się liczne pytania. Prawnicy zastanawiają się czy i kiedy terminy w postępowaniu karnym ulegają odwieszeniu, czy rozprawa online będzie możliwa również w sprawach karnych oraz czy zmiany dotyczące postępowań niejawnych dotyczą także spraw karnych? Tarcza 3.0 wprowadza też warte komentarza zmiany w art. 304 Kodeksu karnego, statuującym przestępstwo wyzysku. Zmiany te zostaną omówione podczas szkolenia online, które odbędzie się 1 czerwca o godz. 15.00.

Tarcza 3.0 to rewolucyjne zmiany w postępowaniach sądowychPolecamy webinar dla Klientów LEX-a

Tarcza 3.0 a rozpoznawanie spraw karnych w czasach epidemii koronawirusa

Zarejestruj się


E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0

Odwlekana od lat rewolucja w prowadzeniu postępowań sądowych nabiera realnych kształtów w wyniku epidemii COVID-19. Obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony reżim sanitarny niosą za sobą konieczność istotnych zmian w formie i sposobie prowadzenia postępowań sądowych. Przełomem w podejściu ustawodawcy do rzeczywistej elektronizacji postępowań cywilnych jest nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dokonana tzw. Tarczą 3.0. Nowe przepisy, choć umieszczone poza kodeksem postępowania cywilnego, dopuszczają możliwość przeprowadzania rozpraw i posiedzeń sądowych z wykorzystaniem urządzeń komunikacji na odległość. Jednocześnie ustawodawca przewidział nie tylko możliwość prowadzenia e-rozprawy, ale także znacząco ułatwił procedowanie sądu poprzez rozszerzenie przypadków, w których dopuszcza się prowadzenie posiedzeń niejawnych. Szczegółowo nowe regulacje w tym zakresie zostaną omówione podczas szkolenia online w dniu 5 czerwca o godz. 9.00.

Polecam także nagranie ze szkolenia online - Spory sądowe w związku z epidemią koronawirusa, podczas którego mec. Adam Szkurłat z kancelarii prawnej Lubasz i Wspólnicy omówił kodeksowe instytucje pozwalające na pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych na gruncie sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa: siła wyższa, klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków czy niemożliwości świadczenia.

Tarcza 3.0 to rewolucyjne zmiany w postępowaniach sądowych – fot. 1
Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna
 

 

 

W programie LEX Kancelaria Prawna znajdziesz więcej ważnych informacji!
Komentarze ekspertów, orzecznictwo, wzory dokumentów i procedury:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy