Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w postępowaniu dowodowym w związku z nowelizacją KPC

05 września 2019

Ustawą z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził liczne i istotne modyfikacje w ramach przepisów ogólnych dotyczących postępowania dowodowego.

Ustawodawca wprowadza istotne modyfikacje merytoryczne mające na celu (przede wszystkim) przyspieszenie i usprawnienie postępowania cywilnego.

Zmiany w postępowaniu dowodowym w związku z nowelizacją KPC

Co się zmieni w postępowaniu dowodowym

W ramach zmian dotyczących postępowania dowodowego pojęcie „okoliczności faktycznych” zastąpiono pojęciem „faktów”. Ustawodawca usunął nieścisłości i niespójności terminologiczne w odniesieniu do faktów powszechnie znanych i faktów znanych sądowi z urzędu; wprowadził równocześnie pojęcie faktów, o których informacja jest powszechnie dostępna. Nieprecyzyjne pojęcie „dowodu z akt lub wyjaśnień organu administracji publicznej” użyte w art. 224 § 2 k.p.c. zastąpiono kategorią „dowodu z dokumentu zawartego w aktach lub sporządzonego przez organ administracji publicznej”. Katalog dowodów, które mogą zostać przeprowadzone po zamknięciu rozprawy zawarty w treści wspomnianego przepisu poszerzono równocześnie o „dowód z dokumentu znajdującego się w aktach sądowych lub komorniczych”.

Zmianie ulegną też czynności stron

Wprowadzono równocześnie liczne zmiany odnoszące się do czynności stron podejmowanych w toku postępowania dowodowego:

  • nałożono na stronę obowiązek wyszczególnienia faktów, którym zaprzecza,
  • uściślone zostały wymagania wobec wniosku dowodowego,
  • dodatkowo na stronę nałożony został obowiązek dołożenia starań, by osoba wezwana przez sąd na jej wniosek stawiła się we wskazanym miejscu i czasie.

Zmodyfikowano też czynności sądu

Ustawodawca wprowadził również istotne modyfikacje odnoszące się do czynności sądu w postępowaniu dowodowym:

  • wprowadzony został katalog podstaw pominięcia dowodu,
  • uściślona została treść postanowienia dowodowego,
  • sprecyzowane zostały reguły związane z odbieraniem przyrzeczenia,
  • uproszczona została także procedura związana z dopuszczeniem dowodu z dokumentu.

Szczegółowo zmiany dotyczące postępowania dowodowego zostały opisane w komentarzu praktycznym dostępnym w programie LEX - Zmiany w postępowaniu dowodowym w związku z nowelizacją KPC

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej o nowelizacji KPC.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.