Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC

30 września 2019

Nowelizacja KPC wprowadza szereg zmian w zakresie postępowania dowodowego. Zmianie ulegną liczne czynności stron oraz sądu w postępowaniu dowodowym. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego.

Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC

Jak zmienią się regulacje dotyczące dowodu z opinii biegłego?

Nowelizując przepisy postępowania cywilnego, ustawodawca postanowił m.in. rozwiać pojawiające się w praktyce wątpliwości co do trybu wyłączenia biegłego. Przyjęto więc regulację, że o wyłączeniu biegłego rozstrzyga sąd prowadzący sprawę, po wysłuchaniu stron i biegłego. Ustawodawca dokonał także zmian co do składania przyrzeczenia przez biegłego. Przede wszystkim uchylono przepis art. 283 k.p.c., tak aby całość regulacji odnośnie tej materii była zawarta w przepisie art. 282 k.p.c. Ustawodawca wprowadził także nowe rozwiązanie, pozwalające na zażądanie pisemnego wyjaśnienia opinii przez biegłego, niezależnie od tego, czy opinia została złożona ustnie czy na piśmie (art. 286 k.p.c.). Istotne zmiany w odniesieniu do biegłego pojawiły się w postępowaniu uproszczonym. Szczegółowo wszystkie te zmiany zostały przedstawione w komentarzu praktycznym dostępnym w programie LEX - Zmiany w dowodach z opinii biegłego.

 

Jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej o nowelizacji KPC.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.