Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Postępowanie egzekucyjne w czasie epidemii

03 kwietnia 2020

Pomimo że stan epidemii nie jest jednym z trzech wskazanych w Konstytucji stanów nadzwyczajnych to znacząco wpłynął na codzienną rzeczywistość komorników. W związku z nałożonymi ograniczeniami już teraz utrudnione są m. in. licytacje, eksmisje, czy osobiste doręczenia korespondencji.

Skala problemu

Aktualnie z katalogu najistotniejszych czynności wykonywanych przez komorników sądowych, których realizacja została praktycznie ograniczona, to: licytacje, eksmisje, osobiste doręczenia korespondencji czy też czynności terenowe. Wskazane czynności ulegają ograniczeniu z uwagi na ich charakter, ponieważ wiążą się one z koniecznością bezpośredniej styczności z innymi osobami (np. poprzez podpisanie dokumentów), a to z kolei stanowi ryzyko dla życia i zdrowia.
Opublikowane przez Krajową Radę Komorniczą stanowisko wskazuje na skalę problemu, z jakim przyszło się zmierzyć komornikom. Wskazano w nim bowiem, że na dzień 19.03.2020 r. odwołano m.in. ponad 6000 doręczeń korespondencji, ponad 900 licytacji nieruchomości i około 13 500 zaplanowanych czynności terenowych. Co istotne, dane te dotyczą czynności jedynie planowanych do końca marca 2020 r. i odnoszą się jedynie do około 70% kancelarii w Polsce.

Faktyczne ograniczenia działań

  • Eksmisja
    W związku z obowiązującym w czasie epidemii zakazem eksmisji komornicy już wstrzymali eksmisje i nie wyznaczają kolejnych terminów. Konieczność odwołania terminu czynności nie wpływa wyłącznie na strony postępowania, ale także na wiele innych osób, których udział w przeprowadzeniu eksmisji jest niezbędny. Na chwilę obecną nie można jednak wykonać żadnych działań, poza zniesieniem terminu i przedsięwzięciem czynności, w tym organizacyjnych, w celu zaplanowania nowego terminu.

  • Czynności terenowe
    W ramach czynności terenowych komornicy wykonują również inne swoje zadania, m.in. licytacje ruchomości (w przypadkach, gdy dozór nad zajętymi ruchomościami pozostał u dłużnika lub innych osób), jak też wizytacje nieruchomości w celu przeprowadzenia opisu i oszacowania. W przypadku gdy mamy do czynienia z nieruchomościami gruntowymi, wydaje się, że przy zachowaniu niezbędnych zasad higieny i bezpieczeństwa można te czynności przeprowadzić. W przypadku jednak np. lokali mieszkalnych wydaje się, że może to być znacząco utrudnione, a przede wszystkim niebezpieczne. Każdy przypadek należy tym samym dokładnie przemyśleć, ażeby nie narażać niepotrzebnie zarówno komornika, stron, jak i osób postronnych.


Bieg terminów

Istnieje wiele sytuacji, w których wstrzymanie biegu terminu może mieć dla komorników katastrofalny skutek. Chodzi tutaj bowiem o proces uprawomocnień się postanowień organów egzekucyjnych. Od tego bowiem zależy możliwość egzekwowania ustalonych w nich kosztów, ale również ma to swoje przełożenie na statystykę. Dopiero bowiem po uprawomocnieniu się postanowienia sprawa jest uwzględniana w ramach statystyki, której wynik przekłada się na możliwość przyjmowania przez komorników spraw spoza ich rewirów. Brak spełnienia określonych kryteriów może okazać się sytuacją bardzo niebezpieczną dla wielu kancelarii.

Postępowanie egzekucyjne w czasie epidemii
Monika Kozłowska
product manager LEX Banki i Windykacje
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.