Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Duże zmiany w prawie budowlanym, czyli co planuje ustawodawca na 2023 rok

23 listopada 2022

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii procedowany jest projekt nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, w ramach którego planowane jest wprowadzenie kolejnych uproszczeń w formalnościach budowlanych. Uproszczenia mają polegać m.in. na objęciu uproszczoną procedurą administracyjno-budowlaną wszystkich domów jednorodzinnych, częściowej rezygnacji z pozwolenia na użytkowanie, poszerzeniu katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, czy nałożenia kar na osoby wprowadzające organy w błąd.

Domy jednorodzinne w uproszczonej procedurze

Od stycznia 2022 r. można budować domy do 70 m2 w uproszczonej procedurze. Co więcej na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego są dostępne do pobrania darmowe projekty takich domów. Ale to nie koniec uproszczeń dla inwestorów. Obecnie trwają prace nad nowelizacją Prawa budowlanego, która ma ujednolicić proces inwestycyjny w przypadku wszystkich domów jednorodzinnych. Ustawodawca planuje, aby już w 2023 roku budowa domu na własne cele mieszkaniowe o maksymalnie dwóch kondygnacjach wymagała jedynie zgłoszenia z projektem budowlanym. Oczywiście nie są to jedyne warunki pozwalające na skorzystanie z tej uproszczonej procedury. Obszar oddziaływania takiej inwestycji musi się mieścić w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. A z zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynika, że przy tych budowach obowiązkowe będzie zatrudnienie kierownika budowy.

Kary za wprowadzanie organu w błąd

W projektowanej nowelizacji planowane jest dodanie przepisu, zgodnie z którym osoby umyślnie wprowadzające w błąd organ wyższego stopnia przy składaniu odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienia, wydawanych na podstawie prawa budowlanego, będą podlegały karze. Dlatego każdy, kto będzie chciał wnieść odwołanie lub zażalenie, będzie musiał dołączyć do niego oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej. Przepis ma dotyczyć decyzji i postanowień wydawanych wyłącznie na podstawie prawa budowlanego. Planowane kary za umyślne wprowadzanie organu w błąd to areszt, ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości od 20 zł do 5000 złotych. 

Co z pozwoleniem na użytkowanie i zawiadomieniem o zakończeniu budowy?

Ustawodawca planuje także zmiany w zakresie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Projekt zakłada, że przy oddawaniu do użytkowania zasadą powinien być obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ma być możliwa jedynie w dwóch przypadkach, jeżeli obiekt budowlany będzie miał być oddany do użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych, oraz jeżeli inwestor sam wystąpi o taką decyzję. W przypadku domów jednorodzinnych planowana jest także likwidacja obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy na rzecz możliwości oddania do użytkowania takiego budynku przez kierownika budowy. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych będzie natomiast wprowadzony obowiązek zawiadomienia o rozpoczęciu użytkowania, ale będzie to czynność o charakterze technicznym, która nie będzie wszczynać po stronie organu nadzoru budowlanego postępowania administracyjnego.

Co będzie można zbudować bez pozwolenia?

Procedowany projekt zakłada także rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót, które będą zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia.  Dotyczyć to będzie takich obiektów jak tarasy zadaszone i niezadaszone, zbiorniki na wody opadowe, czy przydomowe schrony.

Więcej o najważniejszych założeniach projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego dowiedzą się Państwo z najnowszych Lex Newsów:

Dalsze uproszczenia procedur budowlanych w 2023 r. - planowane zmiany

Jak szybka procedura budowy domów wpłynie na kompetencje organów AAB? - planowane zmiany w 2023 r.

Koniec bezpodstawnych odwołań od pozwoleń na budowę - planowane zmiany w 2023 r.

Duże zmiany w prawie budowlanym, czyli co planuje ustawodawca na 2023 rok

Kamila Kokoszewska

product manager Lex Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy