Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Lipiec z ochroną zdrowia - zmiany w wynagrodzeniach i bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

06 lipca 2020

Choć lipiec kojarzy się z okresem wypoczynku i przestoju to w prawie ochronie zdrowia na pewno nie możemy narzekać na nudę. Podwyżki minimalnych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedłużenie terminów składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach medycznych oraz dostosowania SOR-ów do wymagań czy też nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ - to tylko część istotnych zmian, które wchodzą w życie z początkiem lipca. W ramach publikacji przedstawiamy również nasze najnowsze komentarze praktyczne oraz najciekawsze pytania i odpowiedzi z czerwca.

Wynagrodzenia rezydentów, stażystów i innych pracowników podmiotów leczniczych

Podwyżki dla lekarzy rezydentów od 1 lipca
Wedle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w wybranej z 22 dziedzin wskazanych w rozporządzeniu:

 1. w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4793 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. – 4933 zł,
 2. po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 5300 zł.

Chcesz dowiedzieć się jaka będzie wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w ramach rezydentury? Dowiedz się więcej z naszej nowej publikacji!

Wzrost wysokości kwoty bazowej przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych

Z dniem 1 lipca minimalne wynagrodzenie w podmiotach leczniczych określane będzie z uwzględnieniem kwoty określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r, tj. 4918,17 zł.

Dowiedz się jak wyliczyć wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika w podmiotach leczniczych z naszego nowego komentarza praktycznego: Zmiany w wynagrodzeniach dla pracowników podmiotów leczniczych – przewodnik po nowych regulacjach

Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

Z początkiem lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe uprawnienie w postaci darmowego dostępu do określonych leków dla kobiet w ciąży. Chcąc przybliżyć warunki jakie musi spełniać świadczeniobiorca, aby skorzystać ze wsparcia oraz wskazując kto może wystawić receptę na bezpłatne leki oraz jakie zadania ciążą na lekarzach i położnych w związku z ich preskrypcją oraz dokumentacją opublikowaliśmy w LEX nowy komentarz: Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. W jego ramach nasi eksperci odpowiadają na pytania:

 • jakie warunki musi spełnić kobieta aby otrzymać bezpłatne leki (kto powinien stwierdzić stan ciąży?)
 • jakie leki dla kobiet w ciąży będą objęte refundacją?
 • jakie podmioty będą uprawnione do ordynacji leków?
 • jakie zadania związane z weryfikacją przepisywanych produktów ciążą na lekarzach i położnych?
 • kiedy możemy spodziewać się pierwszego wykazu bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży?
 • jaki nowy obowiązek informacyjny został nałożony na apteki?

Co jeszcze przyniesie nam lipiec?

Oprócz wspominanych wyżej zmian, z początkiem lipca wchodzą w życie przepisy dotyczące:

 • podwyżek wynagrodzeń lekarzy stażystów
 • wydłużenia terminu składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach medycznych
 • wydłużenia czasu na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymagań wynikających z ubiegłorocznego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • nowych wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ

Szczegóły omówienie wspomnianych zmian znajdziesz TUTAJ

Poznaj nasze najnowsze komentarze!

Prowadzenie teleporad w czasie epidemii - uprawnienia świadczeniodawców
Czas pandemii pokazał jak ważną rolę w systemie ochrona zdrowa może odgrywać telemedycyna. Zalecenia wprowadzone w ramach walki z COVID-19 wymusiły ograniczenie do niezbędnego minimum udzielanie świadczeń w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Z dnia na dzień teleporady w opiece ambulatoryjnej czy podstawowej opiece zdrowotnej z nowinki technologicznej stały się normą (co najważniejsze skuteczną). Trzeba jednak zaznaczyć, że zasady stosowania wspomnianego rozwiązania w ostatnich miesiącach ulegały nieustannej ewolucji. W rezultacie odpowiedź na pytanie kto i w jakim zakresie może skorzystać z tego rozwiązania nie jest jednoznaczna i wymaga dogłębnej analizy ostatnich zmian w prawie i komunikatów MZ oraz NFZ. Z pomocą przychodzi jednak nasz nowy komentarz praktyczny!

W publikacji Teleporady - co można w ramach umowy z NFZ uporządkowane zostały informacje dotyczące zmian w organizacji teleporad wprowadzonych w ostatnim czasie, poprzez wskazanie świadczeniodawcom:

 • w jakim zakresie (i w jakim czasie) powinny być prowadzone teleporady
 • jakie świadczenia mogą być wykonywane w ramach usług teleinformatycznych,
 • kto może udzielać takich świadczeń na odległość,
 • jak powinno wyglądać przygotowanie i przeprowadzenie teleporady,
 • jak odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta oraz w sprawozdawczości fakt udzielenia takiej porady.
 • a także na czym polega szczególny rodzaj teleporady udzielany w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Błąd medyczny w czasie epidemii - odpowiedzialność szpitala czy państwa?

W czasie pandemii SARS-CoV-2 zmniejszyła się ilość błędów medycznych, czego przyczyną było przede wszystkim odwoływanie planowych zabiegów. Pojawiło się natomiast ryzyko innych błędów związanych m.in. z leczeniem i diagnostyką COVID-19, ale także pozostałych chorób w warunkach stanu epidemii.
W tym miejscu pojawia się jednak pytanie czy w wyniku przekształcanie szpitali w jednoimienne lub tworzenie oddziałów zakaźnych w placówkach, które nie są do tego organizacyjnie i systemowo przygotowane możliwe jest przerzucenie w pewnych przypadkach odpowiedzialności za szkodę, jaką poniósł pacjent wskutek błędu na Skarb Państwa?


Na wspomniane pytanie staramy się odpowiedzieć w naszym nowym komentarzu praktycznym: Odpowiedzialność za błąd medyczny w czasie epidemii. W ramach publikacji, nasza autorka skupia się m.in. na takich problematycznych kwestiach związanych z błędami medycznymi jak:

 • co należy rozumieć przez błąd medyczny i czy jest to pojęcie tożsame z błędem lekarskim oraz błędem w sztuce lekarskiej
 • jakie rodzaje błędów medycznych wyróżniamy
 • jakie są przyczyny powstawania błędów medycznych w czasie epidemii (m.in. brak wystarczającego zaopatrzenia w środki ochrony, braki kadrowe związane z ograniczeniem pracy personelu w kilku miejscach)
 • w jakich przypadkach szpital może starać się przerzucić odpowiedzialność za błąd na Skarb Państwa
Lipiec z ochroną zdrowia - zmiany w wynagrodzeniach i bezpłatne leki dla kobiet w ciąży
Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia/LEX Medica

 Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.