Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

UE i prawo pracy: co ciekawego wydarzyło się w grudniu?

30 grudnia 2022

Unijni legislatorzy pracują w grudniu pełną parą. Dotyczy to także prawa pracy. Efektem jest opublikowanie dyrektywy o równowadze płci w zarządach spółek oraz znaczące postępy w pracach legislacyjnych nad dwoma projektami: w sprawie likwidacji luki w płacach obu płci i o ochronie przed azbestem.

Wszystkim tym regulacjom poświęcamy oczywiście uwagę w LEX Prawo Europejskie. Każda z nich otrzymała w programie odpowiedni komentarz redakcyjny, zwracający uwagę Czytelnika na najważniejsze zmiany wprowadzane przez dany akt.

Równowaga płci w zarządach spółek

Bardziej zrównoważona reprezentacja płci w zarządach spółek notowanych na giełdzie to główny cel dyrektywy opublikowanej 7 grudnia br. Dyrektywa przewiduje m.in., że do 30 czerwca 2026 r. w spółkach giełdowych przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować kobiety.

Więcej na ten temat - zob.: TUTAJ.

Likwidacja luki w płacach obu płci

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie przepisów, które mają zlikwidować lukę płacową między mężczyznami i kobietami. Nowa unijna dyrektywa ma wprowadzić większą przejrzystość płac i poprawić egzekwowanie zasady równości wynagrodzeń. Na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki (np. dotyczące udostępniania informacji o płacach w firmie w podziale na płeć) i zakazy (np. zakaz zobowiązywania pracowników do zachowania tajemnicy wynagrodzeń). Za ich nieprzestrzeganie przewidziane są sankcje. Osiągnięcie tymczasowego porozumienia przez Radę UE i Parlament Europejski oznacza, że kształt nowej regulacji nie powinien się już właściwie zmienić.

Więcej na ten temat - zob.: TUTAJ.

Ochrona przed azbestem w pracy

Rada UE uzgodniła swoje stanowisko w sprawie projektu bardziej rygorystycznych unijnych przepisów chroniących pracowników przed szkodliwym wpływem azbestu. Projekt dyrektywy w tym zakresie przewiduje zwłaszcza obniżenie obecnych poziomów narażenia i stosowanie bardziej nowoczesnych metod liczenia włókien azbestu. Uzgodniony przez Radę UE projekt będzie teraz przedmiotem negocjacji tej instytucji z Parlamentem Europejskim.

Więcej na ten temat - zob.: TUTAJ.

UE i prawo pracy: co ciekawego wydarzyło się w grudniu?

Rafał Bujalski

Product Manager

LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.