Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w prawie UE: roaming, VAT, prawo pracy, transport drogowy i rachunkowość

26 kwietnia 2022

W ostatnim czasie w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano kilka istotnych regulacji. Dotyczą one takich obszarów prawa jak: telekomunikacja, podatki, prawo pracy, transport drogowy i rachunkowość. Wszystkie te regulacje omawiamy w streszczeniach do nich dostępnych w LEX Prawo Europejskie.

Roaming

Przedłużenie możliwości korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju do 30 czerwca 2032 r. - przewiduje opublikowane 13 kwietnia rozporządzenie w sprawie roamingu. Oznacza to, że podczas podróży do innych krajów UE będzie można dzwonić, wysyłać SMS-y i surfować w sieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Więcej na ten temat - zob.:

Więcej niższych stawek VAT

Dzięki opublikowanej 6 kwietnia nowelizacji dyrektywy VAT Polska i inne państwa UE będą mogły częściej i bardziej swobodnie niż dotychczas stosować zwolnienie z VAT lub obniżone stawki tego podatku.

Więcej na ten temat - zob.:

Pracownicy lepiej chronieni przed niebezpiecznymi chemikaliami

Ustalenie dopuszczalnych wartości narażenia na związki akrylonitrylu i niklu, obniżenie dopuszczalnych wartości dla benzenu oraz rozszerzenie zakresu regulacji o substancje reprotoksyczne przewiduje opublikowana 16 marca nowelizacja dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Więcej na ten temat - zob.:

Dyrektywa o eurowiniecie, czyli zmiana modelu opłat drogowych

Opublikowana 4 marca tzw. dyrektywa o eurowiniecie zmienia dotychczasowy model opłat drogowych oparty na czasie przejazdu, na system bazujący na pokonanej odległości, aby lepiej odzwierciedlić zasady "zanieczyszczający płaci" i "użytkownik płaci".

Więcej na ten temat - zob.:

Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Dokonane przez opublikowane 3 marca rozporządzenie nr 2022/357 zmiany w dwóch Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej) mają na celu wyjaśnienie różnic między zasadami rachunkowości a wartościami szacunkowymi w celu zapewnienia dalszego spójnego stosowania standardów rachunkowości i porównywalności sprawozdań finansowych.

Więcej na ten temat - zob.:

Zmiany w prawie UE: roaming, VAT, prawo pracy, transport drogowy i rachunkowość
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.