Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe unijne projekty legislacyjne: uniwersalna ładowarka i nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II

01 października 2021

Komisja Europejska przedstawiła w zeszłym tygodniu dwa ważne projekty legislacyjne. Pierwszy z nich dotyczy wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania urządzeń elektronicznych. Drugi - kompleksowych zmian unijnych przepisów ubezpieczeniowych, znanych pod nazwą „Wypłacalność II".

W programie LEX Prawo Europejskie zostały właśnie udostępnione streszczenia tych projektów.

Nowelizacja dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych

Projekt dyrektywy zmieniającej przewiduje w szczególności:

  • ujednolicenie portu ładowania urządzeń elektronicznych - wspólnym portem ładowania wszystkie smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo będzie USB-C;
  • zharmonizowaną technologię szybkiego ładowania, która ma zapewnić taką samą prędkość ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki do urządzenia;
  • rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia elektronicznego, co skutkować będzie tym, że konsumenci będą mogli kupić nowe urządzenie elektroniczne bez nowej ładowarki i docelowo ograniczy liczbę kupowanych niepotrzebnych lub niewykorzystywanych ładowarek.

UE chce, żeby ubezpieczyciele więcej inwestowali

Komisja przyjęła pakiet zmian do unijnych przepisów ubezpieczeniowych (znanych pod nazwą „Wypłacalność II”). Głównym celem tych zmian jest zwiększenie udziału europejskich ubezpieczycieli w finansowaniu odbudowy po pandemii, postęp na drodze do unii rynków kapitałowych i skierowanie funduszy na Europejski Zielony Ład.

Pakiet legislacyjny składa się z następujących projektów:

1. Nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II

Zmiany w dyrektywie Wypłacalność II, uzupełnione na późniejszym etapie aktami delegowanymi, mają doprowadzić do następujących rezultatów:

  • Ubezpieczyciele będą zachęcani do większych inwestycji w długoterminowy kapitał dla gospodarki.
  • Ocena kondycji finansowej ubezpieczycieli będzie w większym stopniu uwzględniać pewne rodzaje ryzyka, w tym te związane z klimatem, i będzie mniej podatna na wpływ krótkotrwałych wahań rynkowych.
  • Cały sektor zostanie poddany lepszej kontroli, aby uniknąć wystawiania jego stabilności na zagrożenia
  • Przedstawione zmiany mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów i stabilne funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, nawet w trudnej sytuacji gospodarczej.
  • Konsumenci („ubezpieczający”) będą lepiej informowani o sytuacji finansowej swojego ubezpieczyciela.
  • Konsumenci będą lepiej chronieni przy zakupie produktów ubezpieczeniowych w innych państwach członkowskich dzięki lepszej współpracy między organami nadzoru.

2. Naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja ubezpieczycieli

Pakiet legislacyjny przewiduje również wprowadzenie nowej dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli, której celem jest zapewnienie lepszego przygotowania ubezpieczycieli i odpowiednich organów w UE na przypadki wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Dyrektywa ta przewiduje m.in. wprowadzenie nowej usystematyzowanej procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która będzie lepiej chronić zarówno ubezpieczających, jak i gospodarkę realną, system finansowy, a w ostatecznym rozrachunku – podatników.

Chcesz przeczytać więcej o tych projektach? Kliknij w poniższe linki odsyłające do programu LEX Prawo Europejskie:

Nowe unijne projekty legislacyjne: uniwersalna ładowarka i nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.