Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze?

12 maja 2020

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, znacząco zmieniło podejście do przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Obowiązek przejścia na formę elektroniczną dokumentacji medycznej czy jej uproszczenie, to tylko niektóre modyfikacje jakie weszły w życie w drugiej połowie kwietnia.


Prowadzenie i monitorowanie dokumentacji medycznej w placówce przysparza wielu problemów i wątpliwości, w efekcie czego we wspomnianym obszarze dochodzi licznych nieprawidłowości. W połowie kwietnia weszło jednak w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które znacząco zmienia zasady prowadzenia wspomnianej dokumentacji. Wspomniany akt kładzie szczególny nacisk na upowszechnianie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz jej znaczące uproszczenie. Zakres wprowadzonych zmian jest jednak znaczenie szerszy, a nowe rozporządzenie obejmuje swoim zakresem wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Poznaj najważniejsze zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Z uwagi na ogrom przewidzianych w nowym rozporządzeniu modyfikacji, zostały one szczegółowo uporządkowane i przedstawione w ramach naszych nowych komentarzach praktycznych.
W ramach publikacji publikacji Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r. dowiesz się m.in.:

  • w jaki sposób ograniczono objętość danych w dokumentacji medycznej
  • w jakich przypadkach dopuszczalne będzie prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej (postać elektroniczna będzie podstawowym sposobem jej prowadzenia)
  • jakie zmiany zakłada rozporządzenie w zakresie składania oświadczeń przez pacjenta
  • jak zmienią się zasady obiegu dokumentacji medycznej
  • jakie wymagania muszą spełniać systemy teleinformatyczne, w których prowadzona będzie dokumentacja w postaci elektronicznej

... a potem wdróż je w swojej placówce

Z kolei w ramach publikacji: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej - jak wdrożyć zmiany?, nasz ekspert omawiając kluczowe zmiany wynikające z nowego rozporządzenia, skupia się na praktycznej stronie ich wdrożenia w placówce medycznej. Autor prezentując najważniejsze nowości wprowadzone rozporządzeniem (m.in. kiedy podmioty lecznicze są zwolnione z obowiązku prowadzenia wewnętrznej dokumentacji zbiorczej), zestawia je z niezbędnymi praktycznymi działaniami, które podmioty wykonujące działalność leczniczą będą musiały podjąć, oraz akcentuje najistotniejsze elementy rozporządzenia, na które podmioty te muszą zwrócić uwagę w trakcie praktycznego wdrożenia. Wskazuje również do kiedy placówki medyczne muszą wprowadzić niezbędne zmiany.

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej po nowemu- co czeka podmioty lecznicze?
Norbert Bonin
Product manager LEX Ochrona Zdrowia
oraz LEX Medica
 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.