Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

30 września 2019

Sporządzanie uzasadnień orzeczeń stanowi istotną część obowiązków sędziego. Jest to obowiązek bardzo pracochłonny i czasochłonny. Nowelizacja KPC wprowadza liczne uproszczenia na tym polu.

Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

Nowelizacja KPC w zakresie zmian w uzasadnianiu orzeczeń, ma na celu dostosowanie prawa do potrzeb praktyki sądowej oraz ogólne usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych.

Co się zmieni w kwestii uzasadniania orzeczeń?

Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń są różnorodne i obejmują m.in:

  • przywrócenie opłaty od wniosku o sporządzenie i doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem,
  • wprowadzenie możliwości uzasadnienia w części
  • rezygnację ze sporządzania z urzędu uzasadnień postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych.

Jak ma wyglądać uzasadnienie orzeczenia po zmianach?

Zgodnie z nowym przepisem (art. 327(1)), który wejdzie w życie już 7 listopada 2019 r.: uzasadnienie wyroku powinno zawierać:

  1. wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej;
  2. wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Uzasadnienie wyroku sporządza się w sposób zwięzły.

Nowe regulacje przewidują też odrębności w uzasadnianiu orzeczeń wydawanych w postępowaniach uproszczonym, nieprocesowym i odwoławczym. Szczegółowo nowe zasady uzasadniania orzeczeń zostały przedstawione w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym - Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC.

Jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.