Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych już obowiązują

06 grudnia 2019

Jedną ze zmian w ramach nowelizacji KPK jest uporządkowanie struktury uzasadnień orzeczeń. Ma to nastąpić poprzez wprowadzenie urzędowych formularzy uzasadnień wyroków. Regulacje te weszły w życie 5 grudnia 2019 r.

Cel zmian w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych

Przedmiotowa zmiana ma to na celu ograniczenie konieczności sporządzania wielostronicowych uzasadnień, a jednocześnie wymuszenie operowania krótszymi, konkretnymi konstrukcjami językowymi, które będą bardziej zrozumiałe dla stron postępowania.

Formularze uzasadnień już obowiązują

Jedną z najistotniejszych zmian, na które zdecydował się ustawodawca w ramach nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia uzasadnienia wyroku na formularzu według ustalonego wzoru. Zgodnie z dodanym przepisem art. 99a k.p.k. uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w sprawie o wznowienie postępowania sporządza się na formularzu według ustalonego wzoru. 5 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania, w którym zostały określone wzory formularzy uzasadnień: wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego, wyroku wydanego w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania oraz sposób ich wypełniania. 

Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych - szkolenie online

Nowe regulacje już teraz wywołują jednak wiele wątpliwości. Pojawiają się pytania będą zrozumiałe dla stron, ale też sami sędziowie nie wiedzą, jak je wypełniać. W związku z tym zapraszam na szkolenie online, które już 19 grudnia o godz. 14.00. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Ogłoszenie wyroku,
  • Ustne uzasadnienie,
  • Zmiana zasad liczenia terminu do sporządzenia uzasadnienia,
  • Zmiany w zakresie uzasadnień orzeczeń,
  • Formularz do sporządzenia uzasadnienia wyroku,
  • Uzupełnienie uzasadnienia wyroku.

Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.