Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy w związku z koronawirusem

04 maja 2020

Trudności gospodarcze i finansowe, które dotknęły wielu podatników w związku z epidemią spowodowaną przez koronawirusa skutkowały wprowadzeniem do ustaw podatkowych nowych regulacji – zmieniających zasady wpłacania zaliczek. Dotyczą one przedsiębiorców rozliczających zaliczki na tzw. zasadach uproszczonych oraz płatników, wpłacających zaliczki pobrane od pracowników.

W ramach rozwiązań zawartych w tzw. Tarczy antykryzysowej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone zostały przepisy dające płatnikom podatku PIT więcej czasu na przekazanie do organu podatkowego pobranych zaliczek z wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w marcu i kwietniu 2020 r. Ponadto, dla podatników będących małymi podatnikami wprowadzona została możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Wprowadzony w ramach rozwiązań zawartych w tzw. Tarczy antykryzysowej do ustawy o PIT przepis stanowi, że w przypadku zaliczek na podatek, pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, obowiązek ich przekazania do organu podatkowego podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do płatników podatku pobranego od należności zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czyli do umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Możliwość rezygnacji przez "małych podatników" z opłacania zaliczek w formie uproszczonej

Podatnicy, posiadający status małego podatnika oraz którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej, w przypadku, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będą mogli z tej metody zrezygnować. Począwszy od zaliczek należnych za okres marzec–grudzień 2020 r., podatnicy ci mają prawo opłacać zaliczki od rzeczywistego dochodu podatkowego. Przy ich obliczaniu uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy poinformują w zeznaniu składanym za 2020 r.

Wprowadzone w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej regulacje dają zatem możliwość zrezygnowania z uproszczonej metody wpłacania zaliczek podatnikom, którzy mają status małego podatnika.


Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy w związku z koronawirusem
Tomasz Kręski
product manager Księgowość i Podatki
 

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Zapewnij sobie źródło sprawdzonej wiedzy! W programie LEX Księgowość znajdziesz również:
Komunikaty, wzory i komentarze ekspertów
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy