Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Znaki weterynaryjne na produktach pochodzenia zwierzęcego

04 września 2020

Umieszczane na produktach pochodzenia zwierzęcego znaki weterynaryjne mają na celu śledzenie partii towaru wyprodukowanych przez konkretny zakład produkcyjny. Obowiązek ten budzi w praktyce liczne problemy. Dotyczą one zarówno określenia, które produkty muszą być oznaczone tego rodzaju znakami, jak i sposobu ich wskazania na etykiecie.

Zagadnienia te omawia komentarz praktyczny pt. "Znaki weterynaryjne – obowiązek i zasady stosowania w oznakowaniu produktów spożywczych", autorstwa Gabrieli Łuniewskiej, prawnika Centrum Prawa Żywnościowego Żywnościowego w Warszawie. Publikacja ta została właśnie udostępniona w programie LEX Prawo Europejskie.

Podstawa prawna wymogu umieszczania znaków weterynaryjnych

Jak przypomina autorka komentarza, wymóg umieszczania znaków weterynaryjnych na produktach pochodzenia zwierzęcego wynika bezpośrednio z unijnego rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Unijną regulację uzupełnia ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.12.2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Na których produktach należy umieszczać znaki weterynaryjne?

Wątpliwości w tym zakresie nie budzą, zdaniem eksperta, "czyste” produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak mięso i produkty mięsne. Pojawiają się one natomiast w przypadku produktów zawierających w swoim składzie jednocześnie składniki pochodzenia zwierzęcego, jak i innego (np. roślinnego). Oznacza to, że niektóre z tego rodzaju produktów będą podlegały obowiązkowi umieszczania znaków weterynaryjnych, a inne nie, o czym świadczą przykłady poszczególnych produktów przedstawione w komentarzu.

Sposób wskazania znaków weterynaryjnych na etykiecie

W publikacji ekspert omawia również wymogi dotyczące umieszczania znaków weterynaryjnych w oznakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego. Aspektami, którym poświęca szczególną uwagę, jest ocena możliwości umieszczenia kilku znaków weterynaryjnych na etykiecie jednego produktu oraz ocena dopuszczalności dobrowolnego ich stosowania dla produktów, które nie podlegają takiemu obowiązkowemu znakowaniu.

Znaki weterynaryjne na produktach pochodzenia zwierzęcego
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie

Przeczytaj więcej na ten temat znakowania żywności!
Polecamy m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy