Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak znakować środki spożywcze zastępujące posiłek?

19 października 2020

Od pewnego czasu obserwujemy wyraźny rozwój rynku środków spożywczych stosowanych jako substytuty posiłku – potocznie "na odchudzanie". Jakie regulacje dotyczą tej grupy produktów? Jak powinny brzmieć właściwe dla tych środków spożywczych oświadczenia zdrowotne?

Zagadnienia te omawia komentarz praktyczny pt. "Znakowanie środków spożywczych zastępujących posiłek", autorstwa Alicji Michałowskiej, prawnika Centrum Prawa Żywnościowego w Warszawie. Publikacja ta została niedawno udostępniona w programie LEX Prawo Europejskie.

Regulacje dotyczące środków spożywczych zastępujących posiłek

Jak zwraca uwagę autorka komentarza, obecna sytuacja prawna produktów mających stanowić substytut jednego albo większej liczby posiłków może budzić wątpliwości i sprawiać producentom pewne problemy. Ekspert podkreśla, że dla ustalenia zasad regulujących znakowanie tych środków spożywczych konieczne jest uwzględnienie trzech aktów prawa UE:

  • rozporządzenia nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała
  • rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz
  • rozporządzenia nr 432/2012 ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.

Oświadczenia zdrowotne

Z komentarza wynika, że w przypadku prezentowania danego produktu za pomocą oświadczenia zdrowotnego, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy produktem a utratą lub utrzymaniem masy ciała po jej utracie, dany produkt będzie musiał spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu nr 1924/2006. Tym samym zastosowane oświadczenie powinno być tożsame treściowo lub mieć jednakowy dla konsumenta sens jak jedno z dwóch oświadczeń prezentowanych w rozporządzeniu nr 432/2012, czyli:

  • "Zastąpienie jednego głównego posiłku dziennie w diecie niskokalorycznej środkiem spożywczym zastępującym posiłek, do kontroli masy ciała, pomaga w utrzymaniu masy ciała po jej utracie"; oraz
  • "Zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie w diecie niskokalorycznej środkami spożywczymi zastępującymi posiłek, do kontroli masy ciała, pomaga w utracie wagi".

Jak podkreśla ekspert, oświadczenia odnoszące się do utraty mas ciała o odmiennej od zatwierdzonych oświadczeń treści z dużym prawdopodobieństwem uznane zostaną za niedozwolone oświadczenia zdrowotne.

Po więcej na ten temat sięgnij klikając w poniższy link:

Znakowanie środków spożywczych zastępujących posiłek

Zobacz również inne artykuły dotyczące znakowania żywności:

Jak znakować środki spożywcze zastępujące posiłek?
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.