Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wszystko co powinieneś wiedzieć o aplikacji adwokackiej

15 czerwca 2023

Pomimo tego, że kompetencje adwokata i radcy prawnego są bardzo zbliżone, wielu z absolwentów kierunków prawnych marzy właśnie o zielonym żabocie. Jak dostać się na aplikację adwokacką, ile kosztuje i jak wygląda okres kształcenia?

Ukończenie studiów to dla wielu dopiero początek. Droga do zawodów prawniczych, chociaż długa, nie jest jednak tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Dowiedz się, jak wygląda aplikacja adwokacka!

Jak dostać się na aplikację?

By otrzymać wpis na listę aplikantów wystarczy zaliczyć egzamin wstępny. Do tego jednak należy wykonać kilka kroków, przede wszystkim złożyć wymagane dokumenty. Później warto przygotować się na to, w jaki sposób wygląda sam egzamin oraz wziąć pod uwagę towarzyszące aplikacji opłaty.

Wymagane dokumenty

Bardzo istotne jest śledzenie oficjalnych komunikatów Ministerstwa Sprawiedliwości i pilnowanie terminów składania dokumentów. Pełny komplet powinien składać się z:

  • wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  • kwestionariusza osobowy,
  • życiorysu,
  • kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra (lub też zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego albo zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie wszystkich egzaminów i praktyk przewidzianych w planie wyższych studiów prawniczych oraz wyznaczenia terminu egzaminu magisterskiego),
  • oryginału dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  • 3 zdjęć (takich jak do dowodu osobistego).

Egzamin wstępny

Egzamin ma sto pięćdziesiąt pytań, a każde z nich posiada trzy możliwe odpowiedzi. Całość testu ma formułę zamkniętą. Czas trwania sto pięćdziesiąt minut. Warto pamiętać, że na wniosek kandydata, będącego osobą niepełnosprawną, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę. W przypadku chęci skorzystania z tego rozwiązania, wniosek należy złożyć razem ze zgłoszeniem do egzaminu wstępnego.

Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga odpowiedzenia prawidłowo na przynajmniej sto pytań. Zdanie egzaminu uprawnia do ubiegania się o wpis na listę aplikantów adwokackich. Wniosek o to można złożyć w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Więcej o egzaminie wstępnym dowiesz się TUTAJ. 

Koszt aplikacji adwokackiej

Roczny koszt za aplikację adwokacką aktualnie wynosi 5850 złotych. Wysokość opłaty ustalana jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, przy czym jest ona stała. Zrezygnowano z rozwiązania, w którym koszt ustalany był na podstawie minimalnego wynagrodzenia zmieniającego się z roku na rok.

Do tego należy doliczyć także opłatę za przystąpienie do egzaminu wstępnego. W tym roku wynosi ona 1125 złotych.

Czas trwania i przebieg aplikacji

Aplikacja adwokacka rozpoczyna się corocznie 1 stycznia i trwa trzy lata. Po pół roku kształcenia, aplikant może zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami (z wyjątkiem SN, NSA, TK i Trybunału Stanu).

Aplikanci odbywają szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Zajęcia mają na uwadze zarówno aspekty praktyczne i teoretyczne. Całość aplikacji odbywa się pod kierunkiem patrona, którego zadaniem jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu.

Prawnicze egzaminy zawodowe

Zwieńczeniem aplikacji jest egzamin zawodowy. W przypadku przyszłych adwokatów są to cztery dni testujące wiedzę praktyczną z poszczególnych zakresów prawa, a są to:

  • część pierwsza: zadanie z prawa karnego,
  • część druga: z prawa cywilnego 
  • część trzecia: prawo gospodarcze,
  • część czwarta i piąta: prawo administracyjne i zasady wykonywania zawodu lub zasadach etyki.

Pamiętaj, że od egzaminu wstępnego aż do egzaminu zawodowego wesprze cię LEX Aplikant! Dowiedz się więcej o bezpłatnym programie, który będzie towarzyszył ci przez cały okres trwania aplikacji. Poznaj LEX Aplikant i pobierz darmowy dostęp TUTAJ.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o aplikacji adwokackiej
Małgorzata Milewicz-Stobińska

product manager LEX Aplikant

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

W LEX Aplikant znajdziesz również
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp