Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak wygląda aplikacja notarialna?

22 grudnia 2023

Wszystkie aplikacje prawnicze cechują się pewną wyjątkowością. Również aplikacja notarialna zawiera pewne odrębności, z którymi warto zapoznać się przy planowaniu tej ścieżki kariery.  W jaki sposób dostać się na aplikację? Kto może zostać notariuszem? Ile kosztuje?

Chociaż aplikacja notarialna (podobnie jak komornicza) cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem od aplikacji radcowskiej czy adwokackiej, to niezmiennie co roku grono aspirujących do zasilenia szeregów notariatu osób przystępuje do egzaminu wstępnego. Sprawdź, jak wygląda aplikacja notarialna!

 

Kto może zostać notariuszem?

Pierwszym krokiem do zostania notariuszem jest spełnienie koniecznych warunków. Podstawowe kwestie to posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa wymienionego w ustawie Prawo o Notariacie. Dodatkowo podczas powołania trzeba ukończyć 26 rok życia, korzystać w pełni z praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Niezmiennie również należy cechować się nieskazitelnym charakterem i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Tytuł notariusza może otrzymać tylko osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze (w Polsce lub uznane w RP) i uzyskała tytuł magistra. Później pozostaje już tylko odbycie aplikacji notarialnej, a także zaliczenie egzaminu zawodowego. By to jednak uzyskać niezbędne jest spełnienie warunków dodatkowych lub przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.

 

Egzamin wstępny na aplikację notarialną

Nabór na aplikację notarialną odbywa się raz w roku. Termin wyznacza Minister Sprawiedliwości. Musi on być podany do Biuletynu Informacji Publicznej najpóźniej do 30 czerwca. Tradycyjnie egzamin wstępny odbywa się we wrześniu (w sobotę).

Zgłoszenie o chęci wzięcia udziału w naborze należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej (znajdujących się w wyznaczanych siedzibach rad notarialnych). Wszystkie komunikaty i informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej egzaminów na aplikacje prawnicze. Znajduje się tam również wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje kandydata.

Egzamin wstępny to 150 pytań zamkniętych z trzema opcjami odpowiedzi. By go zaliczyć należy odpowiedzieć poprawnie na 100 z nich. Więcej o egzaminie wstępnym i o tym, jak się do niego przygotować dowiesz się TUTAJ.

Egzamin jest odpłatny, a jego koszt to 1125 złotych.

 

Przebieg aplikacji notarialnej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzamin pojawia się uprawnienie do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych. Czas na złożenie wniosku to 2 lata od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu.

Aplikacja notarialna trwa 4 lata (przy czym ostatni rok jest krótszy ze względu na przystąpienie do egzaminu zawodowego). Poza konieczną praktyką i pracą pod okiem patrona, zawodowego notariusza, aplikant musi uczestniczyć również w zajęciach seminaryjnych. Zaczynają się one nie później niż w 3 tygodniu stycznia i trwają do końca roku (z przerwą letnią od lipca do końca września). Zazwyczaj zajęcia odbywają się raz w tygodniu w cyklu 8x45 minut. Dodatkowo na II roku aplikacji obowiązkowe jest uczestnictwo w zajęciach praktycznych w sądzie rejonowym.

Wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną to koszt 5850 złotych.

 

Zadania aplikanta notarialnego

Zadania aplikanta są ściśle wymienione w aktach dotyczących notariatu. Przede wszystkim jest to sumienne wykonywanie poleceń patrona (lub przełożonego), uczestniczenie w zajęciach oraz samokształcenie w zakresie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych.

Ponadto będąc aplikantem należy:

  • poznać czynności notarialne w praktyce,
  • dowiedzieć się w jaki sposób dokonywać analizy dopuszczalności czynności notarialnych,
  • nauczyć się sporządzać akty notarialne oraz dokonywać inne czynności notarialne, 
  • zapoznać się z zasadami etyki zawodowej, a także zasadami prowadzenia kancelarii (w tym biurowości).

Faza przygotowawcza procesu w praktyce czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy?

Małgorzata Milewicz-Stobińska

Product Manager

LEX Aplikant

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy