Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 1 lipca 2023 r. przywraca się badania profilaktyczne

31 sierpnia 2023

Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na mocy rozporządzenia ministra zdrowia m. in.  przywraca się stosowanie niektórych obowiązków pracodawców w zakresie badań lekarskich.

Koniec z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

Okres epidemii COVID-19 oraz stanu zagrożenia epidemicznego to był czas pojawienia się szeregu przepisów szczególnych, mających również przełożenie w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzone regulacje dotyczyły również tak istotnych kwestii jak bieżący monitoring stanu zdrowia zatrudnionych, realizowany w ramach pracowniczych profilaktycznych badań lekarskich.

Jak to wygląda w praktyce?

Rozporządzenie przywraca przepisy o kierowaniu pracowników na wstepne i okresowe badania lekarskie, w końcu obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony tuż po wybuchu epidemii. W tym czsasie osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych nie podlegały wstępnym badaniom lekarskim, jeżeli posiadały aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Jednakże, pracodawcy muszą wykonać wszystkie zaległe badania (wstępne i okresowe). Zgodnie z nowymi zapisami jest tylko na to 6 miesięcy.

W praktyce może pojawić się szereg wątpliwości - jak inspektorzy pracy mogą oceniać niezwłoczne wykonanie obowiązków - w kontekście 180 dni, w jakiej kolejności kierować pracowników na zaległe badania okresowe (kryterium wieku, zagrożeń zawodowych, prac - przykładowo szczególnie niebezpiecznych). Czy pracodawca będzie musiał uzasadnić to dlaczego w pierwszej kolejności na badania kieruje takie, a nie inne grupy pracownicze - aby nie narazić się na zarzut nierównego traktowania i skargę do PIP? Co w przypadku niewykonania badań niezwłocznie?

Obowiązki pracodawców oraz pracowników w związku z przywróceniem okresowych badań profilaktycznych oraz szkoleń BHP 

Były pracownik merytoryczny PIP Sebastian Kryczka w poradniku "Obowiązki pracodawców oraz pracowników w związku z przywróceniem okresowych badań profilaktycznych" omówił krok po kroku powrót pracowników i pracodawców do obowiązków związanych z wznowionymi badaniami okresowymi, wskazując najbezpieczniejsze sposoby postępowania na wypadek kontroli inspektorów PIP.

Natomiast w poradniku "Zaległe szkolenia okresowe - obowiązki pracodawców, organizatorów szkoleń oraz pracowników" omawia prawidłowy sposób postępowania stron uczestniczących w procesie szkoleń okresowych, wskazując najbezpieczniejsze sposoby postępowania - uwzględniając brak bezpośredniej, dedykowanej regulacji związanej z przywróceniem zaległych szkoleń okresowych.

Podział majątku wspólnego małżonków

 Maria Kubacka

Product Manager LEX BHP