Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX BHP

 • Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu

  Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu

  W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących kontroli trzeźwości przez pracodawcę pojawia się wiele wątpliwości i pytań zarówno o zasady dokonywania pomiarów jak i uzasadniające je okoliczności. Dodatkowo, pracodawcy mogą przeprowadzić również badanie na obecność środków działających podobnie do alkoholu co jes...
  29-04-2024
  Więcej 
 • Badania profilaktyczne pracowników Badania profilaktyczne pracowników

  Badania profilaktyczne pracowników

  Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przedłoży aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku. Badania te powinny być powtarzane: okresowo, w zależności od zaleceń lekarza medycyny pracy, a także w przypadkach wynikających z przepisów.
  29-04-2024
  Więcej 
 • Czynniki szkodliwe w środowisku pracy Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

  Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

  Czynniki szkodliwe dla zdrowia ludzkiego to takie czynniki, które oddziaływanie na organizm pracownika prowadzi lub może być powodem powstania choroby zawodowej albo innych schorzenia związanego z wykonywaną pracą.
  29-03-2024
  Więcej 
 • Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy

  Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy

  Jednym z miejsc, gdzie spędzamy większość naszego czasu, są zakłady pracy, które niestety mogą być źródłem wielu czynników mogących powodować ryzyko występowania groźnych chorób, w tym także nowotworowych. Do jednych z tych czynników należy zaliczyć czynniki rakotwórcze oraz mutagenne, które prowadzą do rozwoju nowotworów ...
  29-03-2024
  Więcej 
 • Kontrola PIP wypadków zgłaszanych przez pracodawców Kontrola PIP wypadków zgłaszanych przez pracodawców

  Kontrola PIP wypadków zgłaszanych przez pracodawców

  Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizowanie procesu pracy tak, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wypadków, jak również chorób związanych z pracą. Wypadkami o szczególnym ciężarze gatunkowym są wypadki: ciężkie, zbiorowe oraz śmiertelne. O powyższych zdarzeniach należy niezwłocznie zawiadomić właściwego m...
  29-02-2024
  Więcej 
 • Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

  Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

  Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych jest jednym z obowiązków pracodawcy. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zostały sformułowane w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Wbrew pozorom, wymagania te nie dotyczą tylk...
  28-02-2024
  Więcej 
 • Od 30 września 2023 r. nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym Od 30 września 2023 r. nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

  Od 30 września 2023 r. nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

  Rząd przygotował nowy wykaz prac, których wykonywanie jest zabronione osobom młodocianym. Zacznie on obowiązywać już 30 września.
  29-09-2023
  Więcej 
 • Od 1 lipca 2023 r. przywraca się badania profilaktyczne Od 1 lipca 2023 r. przywraca się badania profilaktyczne

  Od 1 lipca 2023 r. przywraca się badania profilaktyczne

  Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na mocy rozporządzenia ministra zdrowia m. in. przywraca się stosowanie niektórych obowiązków pracodawców w zakresie badań lekarskich.
  31-08-2023
  Więcej 
 • Pierwsza pomoc w zakładzie pracy Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

  Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

  Każdy z nas powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Jest to cenna umiejętność, ponieważ zaledwie sekundy decydują o skuteczności podejmowanych działań ratunkowych. Sytuacje zagrożenia zdrowia i życia mogą wystąpić w różnym czasie i miejscu, również w zakładzie pracy. Z tego powodu pracodawcy powinni wyznaczać pracow...
  27-07-2023
  Więcej 
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów? Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

  Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

  Słoneczna pogoda i wysokie, letnie temperatury są powodem do radości dla każdego urlopowicza. Innego zdania mogą być pracownicy świadczący pracę. Dlatego w tym okresie pracodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić podwładnym bezpieczne warunki pracy.
  26-07-2023
  Więcej 
 • Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej

  Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej

  Na pracodawcy ciąży obowiązek dokonywania regularnej oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku w zakładzie pracy. Polega to na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i wysokości związanych z nim strat – rozumianych jako straty materialne, utrata zdrowia, a nawet życia. Na podstawie przeprowadzonej oceny pracodawca mus...
  30-05-2023
  Więcej 
 • Bezpieczeństwo pracowników w dobie koronawirusa Bezpieczeństwo pracowników w dobie koronawirusa

  Bezpieczeństwo pracowników w dobie koronawirusa

  Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce i na świecie. Część zakładów pracy została zmuszona do zawieszenia działalność, część wdrażyła pracę zdalną. Jednak co w sytuacji, kiedy firma musi utrzymać ciągłość pracy, ale jej charakter nie pozwala na odesłanie pracowników do domów? Jak zapewnić im bezpieczeństwo przed niezna...
  30-03-2020
  Więcej