Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Organizacja bezpiecznej pracy dla stażystów i praktykantów

21 czerwca 2024

Okres wakacyjny to często czas, w którym zatrudnia się wielu stażystów i praktykantów w zakładach pracy. Powszechnie wiadomo, że obowiązek uczestnictwa m. in. w szkoleniach wstępnych BHP mają wszyscy nowozatrudnieni pracownicy. Co jednak z osobami, które w przedsiębiorstwie rozpoczęły staż, bądź praktykę?

Obowiązki organizatora stażu

Organizator stażu, jak i przyjmujący na praktykę, są zobowiązani z mocy przepisów zapewnić bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu oraz praktykantowi odbywającemu praktykę absolwencką warunki odbywania praktyki na zasadach przewidzianych dla pracowników. Pracodawca jest obowiązany zapewnić badania profilaktyczne oraz przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Jeśli zajdzie konieczność, to przydzielenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

TOP 10 opinii dotyczących BHP stażystów i praktykantów w LEX  BHP 

Zachęcam do zapoznania się z  najbardziej popularnymi opiniami ekspertów na ten temat w LEX BHP:

  1. Czy stażysta w zespole BHP może prowadzić szkolenia wstępne nowych pracowników?
  2. Czy pracodawca powinien objąć praktykantów oraz stażystów ochroną wynikającą z nowego rozporządzenia dot. wykazów prac wzbronionych? 
  3. Czy zakład, w którym mają odbywać się praktyki ma obowiązek zapewnienia profilaktycznych badań lekarskich uczniom oraz studentom? 
  4. Czy stażyści wykonujący prace spawalnicze powinni być zapoznani z oceną ryzyka zawodowego?
  5. Czy kontroli trzeźwości mogą zostać poddawani niepełnoletni praktykanci odbywający praktyki zawodowe w zakładzie pracy, w którym została wprowadzona kontrola trzeźwości? 
  6. Czy wobec praktykantów pracodawca powinien stosować wszystkie przepisy i zasady bhp?
  7. Gdzie pracodawca powinien przechowywać dokumentację praktyk? 
  8. Czy po wypadku ucznia podczas praktycznej nauki zawodu należy sporządzić kartę wypadku, czy protokół powypadkowy? 
  9. Czy stażystę, zleceniobiorcę, można zatrudnić przy pracach zakwalifikowanych jako szczególnie niebezpieczne? 
  10. Czy stażystę należy zapoznać z wynikami badań środowiska pracy? 

 

Wznowienie postępowania cywilnego

Maria Kubacka

Product Manager

LEX BHP

 

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy