Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Lex silos - czy i co można budować bez formalności?

14 lipca 2023

3 czerwca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane ułatwiająca budowę silosów zbożowych oraz innych obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną. Niestety przepisy nie precyzują, o jaką produkcję rolną chodzi.  

Silosy i nie tylko

Nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty rolników wprowadzenia ułatwień w procesie budowlanym. Z pozwolenia na budowę zwolniono realizację naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m. Inwestycja ta będzie wymagać jedynie zgłoszenia budowy. Nie są to jedyne zwolnienia. Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia dodano także jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Katalog inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających dokonania zgłoszenia, zgodnie z art. 29 ust. 1 pr. bud. rozszerzono o jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. W celu większego ułatwienia budowy ww. obiektów wystarczy, aby do zgłoszenia budowy ww. obiektów zamiast projektu budowlanego dołączana była dokumentacja techniczna zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku tych obiektów ustanowienie kierownika budowy będzie nieobowiązkowe.

 

Kto skorzysta z uproszczeń w procedurach?

Kolejna liberalizacja przepisów prawa budowlanego stwarza ryzyko, że będą z niej chciały skorzystać także inne osoby, które nie są rolnikami i nie prowadzą gospodarstwa rolnego, a które pod pojęciem produkcji rolnej będą rozumiały uprawę ogrodu na własne potrzeby. Przepisy bowiem nie wymagają powiązania tych obiektów z zabudową zagrodową czy posadowienia ich na działce siedliskowej. Nie ma także w ustawie wyraźnego dookreślania czym jest produkcja rolna.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Kamila Kokoszewska

 

Product Manager Budownictwo

Czytaj więcej w dostępie testowym
Więcej w Lex Budownictwo:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy