Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Budownictwo

 • Sytuowanie budynków na działce od 1 sierpnia 2024 Sytuowanie budynków na działce od 1 sierpnia 2024

  Sytuowanie budynków na działce od 1 sierpnia 2024

  1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednym z celów nowelizacji jest uporządkowanie zasad sytuowania budynków wielorodzinnych na działce. Nowelizacja wprowadza także nieznane wcze...
  17-06-2024
  Więcej 
 • Uchwalenie planu ogólnego do 2026 roku - czy jest możliwe? Uchwalenie planu ogólnego do 2026 roku - czy jest możliwe?

  Uchwalenie planu ogólnego do 2026 roku - czy jest możliwe?

  Duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe narzędzia planistyczne. Przykładem może być plan ogólny gminy, który ma zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Na uchwalenie planów ogólnych gminy mają czas do 1 stycznia 2026 r...
  24-11-2023
  Więcej 
 • Lex silos - czy i co można budować bez formalności? Lex silos - czy i co można budować bez formalności?

  Lex silos - czy i co można budować bez formalności?

  3 czerwca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane ułatwiająca budowę silosów zbożowych oraz innych obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną. Niestety przepisy nie precyzują, o jaką produkcję rolną chodzi.
  14-07-2023
  Więcej 
 • Szczegółowe zasady umieszczania danych w e-CRUB Szczegółowe zasady umieszczania danych w e-CRUB

  Szczegółowe zasady umieszczania danych w e-CRUB

  Od 5 czerwca 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (Dz. U. poz. 746), które szczegółowo określa sposób prowadzenia systemu e-CRUB oraz wzory formularzy: osobowego, zawodowego i kary.
  01-07-2023
  Więcej 
 • Kontrola domów w zakresie źródeł ciepła Kontrola domów w zakresie źródeł ciepła

  Kontrola domów w zakresie źródeł ciepła

  CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków obowiązująca od lipca 2021 r., nałożyła na właścicieli i zarządców budynków obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w użytkowanych budynkach i lokalach. Kontrola tych deklaracji ze stanem rzeczywistym bezpośrednio wynika z funkcjonowania...
  30-06-2023
  Więcej 
 • Nowe zasady zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Nowe zasady zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

  Nowe zasady zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

  Przy okazji nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, weszła także w życie nowelizacja art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana obowiązuje od 23 kwietnia br. i dotyczy okresu zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy. O ile z punktu widzenia procesów planistycznych prowadzany...
  25-05-2023
  Więcej 
 • Nowelizacja ustawy wiatrakowej już obowiązuje Nowelizacja ustawy wiatrakowej już obowiązuje

  Nowelizacja ustawy wiatrakowej już obowiązuje

  23 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją minimalna odległość turbiny wiatrowej od zabudowań mieszkalnych wyniesie 700 m.
  27-04-2023
  Więcej