Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Navigator

 • Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Zażalenie w postępowaniu administracyjnym, jako środek zaskarżenia przenosi na organ wyższego stopnia kompetencje do rozstrzygnięcia tylko tej kwestii, której dotyczy rozstrzygnięcie w zaskarżonym postanowieniu. Nie daje natomiast podstaw do przejęcia rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, stanowiącej przedmiot toczącego się postęp...
  05-07-2023
  Więcej 
 • Niezgodność towaru z umową Niezgodność towaru z umową

  Niezgodność towaru z umową

  Niezgodność towaru z umową i związana z tym możliwość reklamacji z tytułu wspomnianego braku zgodności towaru z umową może spotkać każdego konsumenta, bez względu na to, czy zakupu dokonał w sklepie stacjonarnym, czy na odległość. 1 stycznia 2023 r. weszły w życie duże zmiany związane z prawami konsumentów.
  23-06-2023
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

  Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

  Istnieją dwa tryby wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. Postępowanie egzekucyjne wszczynać się może na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Z kolei w wypadku, gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, wszczyna on postępowanie ...
  18-10-2021
  Więcej