Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych

17 stycznia 2024

Prowadzenie w mediach społecznościowych profili jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych czy osobiście włodarzy JST jest współcześnie powszechne. Warto poznać podstawowe reguły funkcjonowania tych profili, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne i organizacyjne zarówno JST, włodarzy, jak i osób bezpośrednio zajmujących się publikacją treści na tych profilach. Jest to istotne zwłaszcza w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, gdy media społecznościowe będą istotnym kanałem komunikacji z potencjalnymi wyborcami - co w nich można publikować, a czego nie?

 

Aspekty prawne zakładania i prowadzenia profili JST w mediach społecznościowych

Kompendium wiedzy na ten temat znajduje się w tekście komentarza praktycznego pt. Działalność JST na profilach w mediach społecznościowych - aspekty prawne, którego autorką jest mecenas Marlena Sakowska-Baryła. W komentarzu, dostępnym w serwisach LEX Administracja oraz LEX Urząd, poruszone są zwłaszcza poniższe kwestie.

  • Czy JST w ogóle mogą w swojej działalności wykorzystywać media społecznościowe? Czy jest to dopuszczalne z punktu widzenia przepisów prawa, zadań wykonywanych przez samorządy oraz regulaminów dostawców platform społecznościowych?
  • Jak zapewnić właściwą organizację wykonywania tego zadania wewnątrz urzędu? Komu i na jakich zasadach można powierzyć zakładanie, prowadzenie i wszelkiego rodzaju obsługę profili w mediach społecznościowych w imieniu JST? Czy potrzebne są do tego upoważnienia dla pracowników, regulaminy bądź inne sformalizowane czynności?
  • Czy profile w mediach społecznościowych mogą służyć za kanał udostępniania informacji publicznej? I z drugiej strony - czy obywatele mogą dopytywać o prowadzenie tych profili, nakłady finansowe na te zadania, osoby odpowiedzialne za umieszczane tam treści albo liczbę osób zablokowanych przez administratora profilu?
  • Praw autorskich w różnych aspektach, co w przypadku publikowania w imieniu organizacji takiej jak JST jest szalenie ważne - do kogo należą prawa autorskie do opublikowanych treści? Jakie treści są możliwe do zgodnego z prawem opublikowania na profilu JST? Co z odpłatnością za wykorzystywanie praw autorskich?
  • Rozpowszechniania wizerunku oraz ochrony dóbr osobistych - media społecznościowe sa tym miejscem, gdzie o naruszenia w tym zakresie niesłychanie łatwo, a konsekwencje ich mogą być poważne.
  • Ochrony danych osobowych - co w Internecie również ma niebagatelne znaczenie, gdyż i tu łatwo o nadużycia i naruszenia, a zważywszy na narastającą wraz z upływem czasu wrażliwość ludzi w tym zakresie, jest to tym istotniejsze.

 

Poprawność formalna a kreowanie wizerunku i reputacja JST (także w kontekście wyborów samorządowych)

Jak widać z powyższego zestawienia zakres zagadnień prawnych, które należy uwzględnić myśląc o założeniu i prowadzeniu profilu w mediach społecznościowych dla JST, jest nie tylko liczny, ale i niebywale zróżnicowany. Dodając do tego pozycję JST jako administracji publicznej, na której ciąży szczególnie mocno obowiązek zapewnienia legalności podejmowanych działań, niezbędne jest dokładne i wszechstronne zbadanie tego zagadnienia wewnątrz urzędu.

Już 7 kwietnia 2024 r. odbędzie się głosowanie w wyborach samorządowych. Kampania wyborcza z pewnością będzie się toczyła także w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Dla osób, które chciałyby zachować na kolejną kadencję swoją pozycję w organach JST, kuszące będzie wykorzystanie takiego medium prowadzonego w imieniu samorządu także na rzecz swoich indywidualnych interesów. Omawiany komentarz da odpowiedź odnośnie tej problematycznej kwestii w aspekcie prawnym.

Nie da się nie zauważyć, że działalność JST w mediach społecznościowych jest kreowaniem wizerunku JST, włodarzy i urzędników. Taki kontekst, jak też i łatwość publikowania w Internecie opinii bardzo różnorodnych, często ogólnikowych i radykalnych oraz podejrzanych prawnie i etycznie, wpływa na postrzeganie JST przez mieszkańców, a tym samym na reputację władz samorządowych. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na formalną poprawność działalności JST w Internecie, w tym zwłaszcza w mediach społecznościowych.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Bartosz Starczewski

Product Manager

Administracja Publiczna

 

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy