Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Urząd i Obywatele

 • Zarządzanie ryzykiem i plany działalności w ramach kontroli zarządczej - wzory i wyjaśnienia Zarządzanie ryzykiem i plany działalności w ramach kontroli zarządczej - wzory i wyjaśnienia

  Zarządzanie ryzykiem i plany działalności w ramach kontroli zarządczej - wzory i wyjaśnienia

  Zarządzanie ryzykiem i plany działalności to dwa ważne zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej. Pracownicy samorządowi odpowiedzialni w swoich jednostkach za te obszary poszukują informacji eksperckich oraz przykładów dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tych procesów.
  02-11-2023
  Więcej 
 • Gdy wójt lub radny zostaje posłem albo senatorem Gdy wójt lub radny zostaje posłem albo senatorem

  Gdy wójt lub radny zostaje posłem albo senatorem

  W zbliżających się (jak i każdych kolejnych) wyborach parlamentarnych oraz do Parlamentu Europejskiego wielu samorządowców, tzn. osoby pełniące funkcję gminnych, powiatowych lub wojewódzkich radnych albo piastujące urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie starało się o elekcję. Przepisy Kodeksu wyborczego stawiają spr...
  13-10-2023
  Więcej 
 • Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym

  Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym

  Zaświadczenie jest dokumentem, który ma na celu stwierdzenie istnienie określonego faktu lub stanu prawnego. Nie jest ono aktem prawotwórczym, a jedynie potwierdzającym prawo lub obowiązek, uznane uprzednio decyzją administracyjną lub innym indywidualnym aktem administracyjnym. Według kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie ...
  14-08-2023
  Więcej 
 • Zmiany w administracji samorządowej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego Zmiany w administracji samorządowej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

  Zmiany w administracji samorządowej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

  Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W efekcie wiele szczególnych rozwiązań prawno-administracyjnych przestało obowiązywać. Część z dniem uchylenia, część po upływie okresu przejściowego. Problematyczne może okazać się ustalenie, które z przepisów przestają obowiązywać i w jakim terminie.
  19-07-2023
  Więcej 
 • Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK

  Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK

  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna to zadania nałożone na organy administracji publicznej, przy czym w przypadku samorządów najbardziej znaczący jest udział powiatów. W drugiej połowie 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli zweryfikuje czy ten system funkcjonuje prawidłowo i efektywnie.
  28-06-2023
  Więcej 
 • Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin

  Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin

  Ogromna większość gmin w Polsce utworzyła jednostki pomocnicze. Stanowią one coraz ważniejszy element partycypacji obywatelskiej w bieżącej działalności gmin na lokalnym poziomie. Wykonują powierzone im przez gminę zadania publiczne, mogą zarządzać i korzystać z powierzonego mienia.
  31-05-2023
  Więcej 
 • Czy wójt musi zorganizować transport na głosowanie? Czy wójt musi zorganizować transport na głosowanie?

  Czy wójt musi zorganizować transport na głosowanie?

  Zmiany w Kodeksie wyborczym można zaszeregować w różnych kategoriach, od kontrowersyjnych po fundamentalne. Faktycznie 1/3 artykułów Kodeksu ulegnie zmianie. Większość z nich ma istotne znaczenie i wpływ na kształt obowiązków samorządowych w ramach organizacji i przeprowadzenia nadchodzących wyborów parlamentarnych, jak również sam...
  10-05-2023
  Więcej 
 • Pomoc obywatelom Ukrainy przez organy administracji - kontrola NIK Pomoc obywatelom Ukrainy przez organy administracji - kontrola NIK

  Pomoc obywatelom Ukrainy przez organy administracji - kontrola NIK

  Agresja rosyjska na Ukrainę skutkowała m. in. falą emigracji obywateli ukraińskich do Polski. Ze względu na masową skalę ucieczki przed wojną oraz krytyczne położenie uchodźców, zaistniała ważna i pilna konieczność udzielenia im pomocy w podstawowych dla życia aspektach. Tylko organy państwa mogły wziąć na siebie ciężar udzie...
  27-04-2023
  Więcej 
 • Gminy zweryfikują, rozliczą i wyrównają koszty dostawy ciepła Gminy zweryfikują, rozliczą i wyrównają koszty dostawy ciepła

  Gminy zweryfikują, rozliczą i wyrównają koszty dostawy ciepła

  Nowy mechanizm w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu zapobieganie skokowym wzrostom opłat ponoszonych przez odbiorców za dostarczone ciepło na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie obciążeń finansowych, z którymi mierzą się zarówno gospodarstwa domowe, jak i instytucje użytec...
  28-03-2023
  Więcej 
 • Etapy tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST Etapy tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST

  Etapy tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST

  Akty prawa miejscowego to źródła prawa, które na obszarze terytorium wyznaczonego granicami danej jednostki samorządu terytorialnego regulują określone kwestie. Z reguły przyjmują formę uchwał lub zarządzeń. Tworzenie takiego aktu wymaga przestrzegania zasad i procedur, które mają na celu zapewnienie jego poprawności i zgodności z ...
  22-03-2023
  Więcej 
 • Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne

  Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne

  Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2023 rok zakłada wiele kontroli, które dotkną jednostki samorządu terytorialnego. Niektóre z nich już się rozpoczęły, inne zaczną się niebawem.
  15-03-2023
  Więcej 
 • Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową

  Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową

  Przeprowadzenie ewidencji oraz kwalifikacji wojskowej wymaga cyklicznego zaangażowania urzędników zajmujących się kwestiami obronności w gminach w proces rejestracji poborowych. Poza rejestracją wojskową, urzędy mają również inne zadania związane z kwalifikacją wojskową, której celem jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psych...
  21-02-2023
  Więcej 
 • Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne? Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne?

  Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne?

  Nowelizacja przepisów w celu uproszczenia procedur administracyjnych dotknęła również instytucję ponagleń uregulowaną w kpa. Celem, jak tłumaczy ustawodawca, miało być odciążenie działalności organów administracji publicznej.
  23-01-2023
  Więcej 
 • Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego

  Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego

  Stanowienie aktów prawnych jest jedną z form wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Z jednej strony to uprawnienie, a z drugiej - obowiązek, bowiem przepisy ustaw najczęściej zmuszają organy samorządowe do wydania aktów normatywnych w celu dokonania regulacji na szczeblu lokalnym.
  18-01-2023
  Więcej 
 • Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych

  Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych

  Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie kończących je decyzji administracyjnych jest codziennością w każdym urzędzie administracji publicznej. Jednak praktyka pokazuje, że nawet te tak często wykonywanie zadania budzą szereg wątpliwości. Pomożemy się ich pozbyć!
  07-09-2022
  Więcej