Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Urząd i Obywatele

 • Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych

  Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych

  Prowadzenie w mediach społecznościowych profili jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych czy osobiście włodarzy JST jest współcześnie powszechne. Warto poznać podstawowe reguły funkcjonowania tych profili, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne i organizacyjne zarówno JST, włodarzy, jak i osób bezpośr...
  17-01-2024
  Więcej 
 • Ile czasu mają gminy na opracowanie nowej strategii rozwoju? Ile czasu mają gminy na opracowanie nowej strategii rozwoju?

  Ile czasu mają gminy na opracowanie nowej strategii rozwoju?

  Reforma planowania przestrzennego przyniosła wiele zmian, w tym również zmiany przepisów dotyczących zakresu i procedury przygotowania strategii rozwoju gminy. Przygotowanie i opracowanie projektu strategii jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym, wymagającym zarówno przeprowadzenia konsultacji społecznych, badań i nierzadko uwzględn...
  22-12-2023
  Więcej 
 • Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

  Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

  Udostępnianie informacji publicznej to zagadnienie, z którym mierzy się każdy organ władzy publicznej, w tym oczywiście jednostki samorządu terytorialnego, utworzone przez nie osoby prawne (spółki komunalne) czy inne samorządowe jednostki organizacyjne. Mimo upływu ponad 20 lat od wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji public...
  19-12-2023
  Więcej 
 • Zarządzanie ryzykiem i plany działalności w ramach kontroli zarządczej - wzory i wyjaśnienia Zarządzanie ryzykiem i plany działalności w ramach kontroli zarządczej - wzory i wyjaśnienia

  Zarządzanie ryzykiem i plany działalności w ramach kontroli zarządczej - wzory i wyjaśnienia

  Zarządzanie ryzykiem i plany działalności to dwa ważne zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej. Pracownicy samorządowi odpowiedzialni w swoich jednostkach za te obszary poszukują informacji eksperckich oraz przykładów dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tych procesów.
  02-11-2023
  Więcej 
 • Gdy wójt lub radny zostaje posłem albo senatorem Gdy wójt lub radny zostaje posłem albo senatorem

  Gdy wójt lub radny zostaje posłem albo senatorem

  W zbliżających się (jak i każdych kolejnych) wyborach parlamentarnych oraz do Parlamentu Europejskiego wielu samorządowców, tzn. osoby pełniące funkcję gminnych, powiatowych lub wojewódzkich radnych albo piastujące urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie starało się o elekcję. Przepisy Kodeksu wyborczego stawiają spr...
  13-10-2023
  Więcej 
 • Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym

  Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym

  Zaświadczenie jest dokumentem, który ma na celu stwierdzenie istnienie określonego faktu lub stanu prawnego. Nie jest ono aktem prawotwórczym, a jedynie potwierdzającym prawo lub obowiązek, uznane uprzednio decyzją administracyjną lub innym indywidualnym aktem administracyjnym. Według kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie ...
  14-08-2023
  Więcej 
 • Zmiany w administracji samorządowej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego Zmiany w administracji samorządowej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

  Zmiany w administracji samorządowej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

  Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W efekcie wiele szczególnych rozwiązań prawno-administracyjnych przestało obowiązywać. Część z dniem uchylenia, część po upływie okresu przejściowego. Problematyczne może okazać się ustalenie, które z przepisów przestają obowiązywać i w jakim terminie.
  19-07-2023
  Więcej 
 • Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK

  Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK

  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna to zadania nałożone na organy administracji publicznej, przy czym w przypadku samorządów najbardziej znaczący jest udział powiatów. W drugiej połowie 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli zweryfikuje czy ten system funkcjonuje prawidłowo i efektywnie.
  28-06-2023
  Więcej 
 • Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin

  Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin

  Ogromna większość gmin w Polsce utworzyła jednostki pomocnicze. Stanowią one coraz ważniejszy element partycypacji obywatelskiej w bieżącej działalności gmin na lokalnym poziomie. Wykonują powierzone im przez gminę zadania publiczne, mogą zarządzać i korzystać z powierzonego mienia.
  31-05-2023
  Więcej 
 • Czy wójt musi zorganizować transport na głosowanie? Czy wójt musi zorganizować transport na głosowanie?

  Czy wójt musi zorganizować transport na głosowanie?

  Zmiany w Kodeksie wyborczym można zaszeregować w różnych kategoriach, od kontrowersyjnych po fundamentalne. Faktycznie 1/3 artykułów Kodeksu ulegnie zmianie. Większość z nich ma istotne znaczenie i wpływ na kształt obowiązków samorządowych w ramach organizacji i przeprowadzenia nadchodzących wyborów parlamentarnych, jak również sam...
  10-05-2023
  Więcej 
 • Pomoc obywatelom Ukrainy przez organy administracji - kontrola NIK Pomoc obywatelom Ukrainy przez organy administracji - kontrola NIK

  Pomoc obywatelom Ukrainy przez organy administracji - kontrola NIK

  Agresja rosyjska na Ukrainę skutkowała m. in. falą emigracji obywateli ukraińskich do Polski. Ze względu na masową skalę ucieczki przed wojną oraz krytyczne położenie uchodźców, zaistniała ważna i pilna konieczność udzielenia im pomocy w podstawowych dla życia aspektach. Tylko organy państwa mogły wziąć na siebie ciężar udzie...
  27-04-2023
  Więcej 
 • Gminy zweryfikują, rozliczą i wyrównają koszty dostawy ciepła Gminy zweryfikują, rozliczą i wyrównają koszty dostawy ciepła

  Gminy zweryfikują, rozliczą i wyrównają koszty dostawy ciepła

  Nowy mechanizm w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu zapobieganie skokowym wzrostom opłat ponoszonych przez odbiorców za dostarczone ciepło na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie obciążeń finansowych, z którymi mierzą się zarówno gospodarstwa domowe, jak i instytucje użytec...
  28-03-2023
  Więcej 
 • Etapy tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST Etapy tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST

  Etapy tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST

  Akty prawa miejscowego to źródła prawa, które na obszarze terytorium wyznaczonego granicami danej jednostki samorządu terytorialnego regulują określone kwestie. Z reguły przyjmują formę uchwał lub zarządzeń. Tworzenie takiego aktu wymaga przestrzegania zasad i procedur, które mają na celu zapewnienie jego poprawności i zgodności z ...
  22-03-2023
  Więcej 
 • Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne

  Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne

  Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2023 rok zakłada wiele kontroli, które dotkną jednostki samorządu terytorialnego. Niektóre z nich już się rozpoczęły, inne zaczną się niebawem.
  15-03-2023
  Więcej 
 • Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową

  Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową

  Przeprowadzenie ewidencji oraz kwalifikacji wojskowej wymaga cyklicznego zaangażowania urzędników zajmujących się kwestiami obronności w gminach w proces rejestracji poborowych. Poza rejestracją wojskową, urzędy mają również inne zadania związane z kwalifikacją wojskową, której celem jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psych...
  21-02-2023
  Więcej