Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji

20 listopada 2020

Czy dopuszczalne jest wykonywane pracy zdalnej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie kwarantanny lub izolacji? Czy pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej pracownikowi w takim stanie? Jakie świadczenia przysługują pracownikom? W związku z zakresem epidemii takie pytania coraz częściej mogą nurtować zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Praca zdalna podczas kwarantanny lub izolacji

Co do zasady pracownicy odbywający kwarantannę lub poddani izolacji w warunkach domowych traktowani są jak osoby niezdolne do pracy i mogą ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. W przypadku kwarantanny możliwość świadczenia pracy zdalnie raczej nie budzi wątpliwości. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, jeśli pracownik jest zdolny do wykonywania zadań zleconych przez pracodawcę i strony umawiają się na tryb pracy zdalnej, przy tym pracownik nie występuje o wypłatę świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, to nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy w takim stanie. Potwierdzeniem będzie oczekująca na publikację zmiana specustawy covidowej (dodawany art. 4h), który ma powyższą kwestię formalnie uregulować.

Wątpliwości budzi możliwość świadczenia pracy w ramach izolacji. Brak jednoznacznej regulacji nie ułatwia zadania. Dla przykładu: czy osoba chora, która zgłasza chęć pracy zdalnej pracodawcy, ponieważ np. przechodzi chorobę bezobjawowo, może zostać do świadczenia zdalnej pracy dopuszczona? Pozytywna decyzja pracodawcy może być obarczona ryzykiem. Szczególnie, jeżeli stan pracownika w izolacji ulegnie pogorszeniu i postanowi jednak skorzystać ze świadczeń chorobowych.

Czy pracownik wystąpił z wnioskiem?

Jak wskazuje Pani Małgorzata Skibińska w procedurze: Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji – zasady nabywania prawa do świadczeń i ich rodzaj, pierwszym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest wniosek pracownika. Wniosek jest propozycją pracownika o wykonywanie pracy zdalnie i warto, dla celów dowodowych, wprowadzić zasadę składania dokumentu w formie pisemnej. Brak wniosku ze strony pracownika oznacza nabycie prawa do świadczeń chorobowych - wynagrodzenie chorobowe, a jeżeli już wyczerpie prawo do tego wynagrodzenia zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Pracodawca nie ma możliwości samodzielnego decydowania o wykonywaniu pracy przez pracownika w czasie okresu odosobnienia.

Czy pracodawca wyraził zgodę?

Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnie w okresie kwarantanny lub izolacji, wówczas pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę. Brak zgody na propozycję pracownika oznacza nabycie prawa do świadczeń chorobowych.

Autorka procedury zwraca również uwagę, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

Dodatkowo, szerzej na temat świadczeń również w procedurze: Kwarantanna i izolacja – rodzaj świadczeń i ich wpływ na długość okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku.

Więcej na temat samych procedur można zobaczyć w krótkim filmie film opisującym tę kategorię dokumentów.

Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji
Rafał Bułach

product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.