Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy orzecznictwo w sprawach o kredyty frankowe jest jednolite?

29 października 2020

Europejskie orzeczenie TSUE w sprawie Dziubak ma już rok (C-260/18). Wywołało spore poruszenie zarówno wśród kredytobiorców, jak i w sądach. Czy w orzecznictwie sądów polskich w sprawach o kredyty frankowe w dalszym ciągu zachodzą rozbieżności?

Blisko 90% procesów frankowych rozstrzygana jest na korzyść kredytobiorców. Zdarzają się jednak wyroki, które jednak wzbudzają poważne wątpliwości i odbiegają od tej zasady. Zgodnie z europejskim orzeczeniem, jeżeli w umowie kredytowej jest nieuczciwa klauzula to powinno się ją usunąć, a jeżeli umowa w takim brzmieniu nie będzie możliwa do wykonania - należy ją unieważnić.

Rozbieżności w orzecznictwie

Pozostałe 10% wyroków, jakie zapadają przed polskimi sądami powoduje rozbieżności w orzecznictwie. Wzmaga to niepokój frankowiczów i część z nich waha się czy w ogóle skierować sprawę na do sądu.

W poniższych liniach orzeczniczych zebrane są najczęściej występujące problemy z jakimi spotykają się frankowicze i reprezentujące je kancelarie:

  1. Konsekwencje stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) dla ważności całej umowy kredytu frankowego
  2. Dopuszczalność uznania klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) zawartej w umowie kredytu frankowego za postanowienie umowne określające główne świadczenie stron w ramach kontroli abuzywnej
  3. Zasady rozliczenia stron w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (teoria salda i teoria dwóch kondykcji)
  4. Dopuszczalność stosowania art. 411 pkt 2 k.c. przy ustalaniu zasad rozliczenia stron w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej)
  5. Dopuszczalność stosowania art. 411 pkt 4 k.c. przy ustalaniu zasad rozliczenia stron w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej)

Linie zbierają wyroki jakie zapadły po ogłoszeniu orzeczenia w sprawie Państwa Dziubak.

Czy będzie uchwała 7 sędziów?

Pierwsza Prezes SN zapowiedziała, że powinna zapaść uchwała rozszerzonego składu sędziowskiego w celu ujednolicenia orzecznictwa. Zlecona jest już analiza w tej sprawie. Zanim jednak zapadnie uchwała warto posiłkować się powyższymi liniami, gdzie w sposób kompleksowy zostało zestawione polskie orzecznictwo przedstawiające różne poglądy orzecznicze.

Czy orzecznictwo w sprawach o kredyty frankowe jest jednolite?
Katarzyna Baczyńska

product manager Lex Linie Orzecznicze

Więcej na ten temat znajdziesz w dostępie testowym LEX!
Czytaj m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy