Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Oddasz krew? Będziesz miał dwa dni wolnego od pracy

13 grudnia 2023

Pracownik, który odda krew, ma prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy. W jakim terminie można skorzystać z tego zwolnienia? Kto właściwie ma do niego prawo? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć w LEX Kadry.

Dwa dni zwolnienia i nie tylko

Pracownikowi przysługują dwa dni zwolnienia od pracy: w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym.

Poza tym pracownik ma prawo do:

  • zwolnienia na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi;
  • zwrotu utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
  • zwrotu kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
  • posiłku regeneracyjnego.

Zobacz również:

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową, jeśli pracownik zignorował prośbę pracodawcy o przełożenie terminu oddania krwi?

Kto ma prawo do zwolnienia? 

Powyższe uprawnienia przysługują zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi.

Honorowym dawcą krwi jest dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki.

Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi jest dawca krwi:

  1. kobieta, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
  2. mężczyzna, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Uwaga!

Dwa dni zwolnienia od pracy przysługują za oddanie krwi. Nie przysługują natomiast za oddanie składników krwi.

Jak udokumentować prawo do 2 dni zwolnienia?

Dokumentem poświadczającym prawo do dwóch dni zwolnienia (ale również do pozostałych uprawnień) jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Oddasz krew? Będziesz miał dwa dni wolnego od pracy

Izabela Baranowska

Senior Product Manager

Działu Kadry i HR

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy