Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Efektywna analiza orzecznicza - jak usprawnić pracę z orzeczeniami w LEX?

18 stycznia 2024

Analiza orzecznicza to jeden z podstawowych elementów pracy każdego pełnomocnika. Orzecznictwo bowiem jest źródłem silnych, pewnych argumentów i rozważań prawnych. Jak zwiększyć efektywność tej pracy?

Rozwiązaniem tego problemu mogą być narzędzia, które ze względu na wykorzystanie nowoczesnych technologii, przyspieszają naszą pracę. Technologia może nam pomóc szczególnie w przypadku czynności powtarzalnych, dla nas rutynowych, które są niejako przygrywką do głębokiej i merytorycznej pracy.

Przykładem takiej pomocy jest LEX Kompas Orzeczniczy 2.0- rozwiązanie, które łączy w sobie orzeczenia, ich opracowania, linie orzecznicze oraz nowoczesne funkcjonalności i rozwiązania nawigacyjne ułatwiające codzienną pracę.

Dla kogo jest LEX Kompas Orzeczniczy 2.0?

Rozwiązania LEX Kompasu Orzeczniczego 2.0 są znaczącym ułatwieniem w pracy nad orzecznictwem właściwie dla każdego, kto w jakimś stopniu zajmuje się prawem. Oczywiście, będą to profesjonalni pełnomocnicy i sędziowie, na co dzień obcujący z orzeczeniami, ale również aplikanci: radcowscy czy adwokaccy, asesorzy sądowi czy asystenci sędziego. Ponadto, LEX Kompas Orzeczniczy 2.0 to również świetne rozwiązanie dla księgowych i doradców podatkowych, którym sen z powiek spędzają pisma urzędowe.

Uchylone orzeczenia, pisma urzędowe podobne, autoTEZA, analiza orzeczeń - co daje LEX Kompas Orzeczniczy 2.0?

  • Prowadzisz sprawę o odwołanie darowizny i chcesz szybko znaleźć fakty przywoływane w dotychczasowym orzecznictwie?
  • Chcesz wiedzieć, czy Twoja Klientka spełnia wymagania dla otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego?
  • Szukasz wykładni art. 6 RODO, bo zastanawiasz się, czy odpowiednio przetwarzasz dane osobowe?

W tych wszystkich wątpliwościach pomogą Ci nowe funkcjonalności LEX Kompasu Orzeczniczego 2.0 (LEX Kompas Orzeczniczy 2.0 - Kup dostęp w sklepie LEX online).

Analiza treści

Dzięki tej funkcji orzeczenie otrzymuje dodatkowy widok treści, w którym wyodrębnione zostały fragmenty o określonym charakterze, a więc:

  • rozstrzygnięcia,
  • roszczenia i zarzuty,
  • argumentacja prawna oraz

Domyślnie, są one wyszczególnione zbiorczo, jednak istnieje możliwość wyboru, które z powyższych elementów zostaną wyszczególnione.

 

Przedstawienie funkcji analiza treści

Uchylone orzeczenia

W ramach LEX Kompas Orzeczniczy 2.0 orzeczenia uchylone zostały jasno oznaczone. Dodatkowo, nowa funkcja umożliwia sprawdzenie zakresu tego uchylenia, a także szybkiego przejścia do orzeczenia uchylającego. Dzięki temu użykownik szybko zorientuje się, w jakim zakresie i z jakich przyczyn dane orzeczenie zostało uchylone. Informacje o uchyleniu określonego orzeczenia dotyczą orzeczeń sądów administracyjnych (NSA/WSA).

Przedstawienie funkcji uchylone orzeczenia

AutoTEZA

AutoTEZA to funkcjonalność, która wskazuje fragment orzeczenia zawierający informację o zagadnieniu w nim poruszanym. Jest prezentowana na początku orzeczenia z uwagi na cel - jest to bowiem sposób na szybką weryfikację zasadności dalszej pracy nad danym orzeczeniem,  z punktu widzenia prowadzonej sprawy. Wykorzystując jednak funkcję ,,Pokaż autoTEZĘ w uzasadnieniu'' jednym kliknięciem przejdziemy do fragmentu orzeczenia, z którego bezpośrednio pochodzi autoTEZA. Dzięki temu poznasz cały jej kontekst.

AutoTEZA dostępna jest w wyrokach NSA, WSA oraz przy wyrokach sądów powszechnych (rejonowych okręgowych czy apelacyjnych).

Pisma urzędowe podobne

Jest to funkcjonalność grupująca pisma urzędowe najbardziej zbliżone merytorycznie do aktualnie przeglądanego. Dzięki temu dużo łatwiejsze stanie się uzupełnienie i wzbogacenie argumentacji o kolejne, zbliżone argumenty.

Przedstawienie funkcji orzeczenia podobne

 

LEX Kompas Orzeczniczy 2.0 to zupełnie nowa jakość w pracy z orzecznictwem. Nowe funkcjonalności nie tylko przyspieszą pracę, ale także wspomogą w budowaniu jeszcze lepszej argumentacji prawnej. Szczegóły znajdziesz TUTAJ

Efektywna analiza orzecznicza - jak usprawnić pracę z orzeczeniami w LEX? – fot. 3

Podział majątku wspólnego małżonków

Patrycja Tiuryn

Product Manager

LEX Kompas Orzeczniczy 2.0