Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Kancelaria Prawna

 • Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu? Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu?

  Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu?

  Rozwody mogą trwać wiele lat. Dzieci w tym czasie zazwyczaj mieszkają z jednym z rodziców, co może niekorzystnie wpływać na ich relację z drugim rodzicem lub innymi członkami rodziny. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być złożenie wniosku do sądu o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Kto może złożyć taki wniosek i jakie jest...
  31-05-2024
  Więcej 
 • Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich

  Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich

  Postępowania w sprawach małżeńskich - z uwagi na zmodyfikowany charakter rozpoznawanych spraw względem zwykłych postępowań - należą do postępowań odrębnych.  Kluczowe informacje dot. przebiegu niniejszych procedur szczególnych wynikają zarówno z artykułów KPC jak i z orzecznictwa. O jakich zasadach dot. postępowań odrębnych na...
  30-04-2024
  Więcej 
 • Posiedzenie zdalne w sprawach cywilnych - krok po kroku Posiedzenie zdalne w sprawach cywilnych - krok po kroku

  Posiedzenie zdalne w sprawach cywilnych - krok po kroku

  Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły w życie 14 marca 2024 r., w sposób istotny przemodelowały art. 151 k.p.c., który reguluje kwestie posiedzeń zdalnych. Dla porządku przypominamy, że posiedzenie zdalne, to posiedzenie jawne przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość.
  11-04-2024
  Więcej 
 • Obliczanie WPS - analiza przepisów i orzecznictwa z wykorzystaniem funkcjonalności LEX Kompas Orzeczniczy 2.0 Obliczanie WPS - analiza przepisów i orzecznictwa z wykorzystaniem funkcjonalności LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

  Obliczanie WPS - analiza przepisów i orzecznictwa z wykorzystaniem funkcjonalności LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

  Prawidłowe obliczenie wartości przedmiotu sporu (WPS) - zważając na ilość zasad wynikających z obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa - może wydawać się skomplikowane. Ponadto nieoznaczenie niniejszej wartości stanowi brak formalny, który nieuzupełniony w odpowiednim terminie stanowi podstawę do zwrotu pisma. Jak prawidłowo ob...
  29-03-2024
  Więcej 
 • Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym

  Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym

  Pandemia Covid-19 zmieniła nasze codzienne życie w wielu aspektach. Również wymiar sprawiedliwości uległ znacznym przeobrażeniom, czego wyrazem był początek przeprowadzania rozpraw zdalnych. Co dalej?
  15-03-2024
  Więcej 
 • Skarga pauliańska - kształtowanie argumentacji procesowej w oparciu o funkcjonalności LEX Skarga pauliańska - kształtowanie argumentacji procesowej w oparciu o funkcjonalności LEX

  Skarga pauliańska - kształtowanie argumentacji procesowej w oparciu o funkcjonalności LEX

  Instytucja skargi pauliańskiej jest coraz częściej stosowanym instrumentem prawnym. Skuteczne wystąpienie z actio pauliana nie jest jednak zadaniem łatwym, bowiem wymaga spełnienia określonych przesłanek. Wiele kluczowych informacji dot. występowania z omawianym żądaniem wynika z orzecznictwa, dlatego warto przed rozpoczęciem budowania ...
  08-02-2024
  Więcej 
 • Efektywna analiza orzecznicza - jak usprawnić pracę z orzeczeniami w LEX? Efektywna analiza orzecznicza - jak usprawnić pracę z orzeczeniami w LEX?

  Efektywna analiza orzecznicza - jak usprawnić pracę z orzeczeniami w LEX?

  Analiza orzecznicza to jeden z podstawowych elementów pracy każdego pełnomocnika. Orzecznictwo bowiem jest źródłem silnych, pewnych argumentów i rozważań prawnych. Jak zwiększyć efektywność tej pracy?
  18-01-2024
  Więcej 
 • Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku

  Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku

  W wyniku nowelizacji KPC, KRiO oraz KC, a także wprowadzenia ustawy o fundacjach rodzinnych znacząco zmieniły się przepisy postępowania spadkowego. Ustawodawca wprowadził nowo obowiązujące zasady, które dotyczą między innymi dziedziczenia oraz ustalania zachowku. Jakie brzmienie nadano powyższym zasadom?
  10-01-2024
  Więcej 
 • Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest w rozumieniu podmiotowym organem obligatoryjnym, skupiającym w sobie wszystkich wspólników spółki. Jest ono odpowiedzialne przede wszystkim za podejmowanie uchwał w kluczowych dla spółki sprawach. Zasady funkcjonowania i zakres kompetencji zgromadzenia wspólnikó...
  22-12-2023
  Więcej 
 • Tranzycja prawna w praktyce sędziego Tranzycja prawna w praktyce sędziego

  Tranzycja prawna w praktyce sędziego

  Tranzycja prawna, czyli uzgodnienie płci metrykalnej albo inaczej zmiana oznaczenia płci w dokumentach, to część procesu, obok tranzycji medycznej i społecznej, korekty płci. Korekty płci dokonują osoby doświadczające dysforii płciowej – stanu niezgodności płci odczuwanej z określoną przy urodzeniu i poświadczoną w dokumentach.
  09-11-2023
  Więcej 
 • Nieważność umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą Nieważność umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą

  Nieważność umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą

  Zgodnie z brzmieniem art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą jest co do zasady nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek. W takim przypadku nieważność następuje z mocy prawa. Nieważna jest także czynność prawna mająca na celu obejście ustawy, natomiast do ustalenia tego faktu niezbędne m...
  03-11-2023
  Więcej 
 • Pozycja przedsiębiorcy w świetle najnowszych zmian w ochronie konsumentów Pozycja przedsiębiorcy w świetle najnowszych zmian w ochronie konsumentów

  Pozycja przedsiębiorcy w świetle najnowszych zmian w ochronie konsumentów

  W wyniku zmian podyktowanych przez regulacje europejskie, w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które zmodyfikowały uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi za wady towarów, a także wprowadziły ochronę tych podmiotów w przypadku treści i usług cyfrowych. Jak niniejsze regulacje wpływ...
  31-10-2023
  Więcej 
 • Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

  Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

  Spadek, to jedna z tych kategorii spraw, które prędzej czy później dotykają w zasadzie każdego z nas. Nie dziwi zatem fakt, że spraw spadkowych w sądach jest naprawdę bardzo dużo. Z uwagi na podstawę nabycia spadku wyróżniamy stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu albo stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy.
  20-10-2023
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu - zażalenie na orzeczenia związane z kosztami sądowymi Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu - zażalenie na orzeczenia związane z kosztami sądowymi

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu - zażalenie na orzeczenia związane z kosztami sądowymi

  Zgodnie z ogólną regułą, warunkiem dopuszczalności środka zaskarżenia jest pokrzywdzenie orzeczeniem (tzw. gravamen). W wypadku zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu, w tym zażalenia na orzeczenia związane z kosztami sądowymi, należy zweryfikować czy zachodzą przesłanki dopuszczające wnies...
  19-10-2023
  Więcej 
 • Postępowanie zażaleniowe w świetle najnowszych nowelizacji KPC Postępowanie zażaleniowe w świetle najnowszych nowelizacji KPC

  Postępowanie zażaleniowe w świetle najnowszych nowelizacji KPC

  13 września 2023 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano drugą w tym roku dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która w znacznej mierze jest naprawczą wobec dwóch poprzednich nowelizacji KPC- tej z dnia 4 lipca 2019 oraz z dnia 9 marca 2023 roku. Poza przepisami naprawczymi, ustawa wprowadza także zasadnicze zmiany odnoszące si...
  30-09-2023
  Więcej