Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Problematyczna elektronizacja unijnych zamówień publicznych

10 października 2019

Zamówienia publiczne o większej wartości (tzw. unijne) są od kilku miesięcy udzielane w formie elektronicznej. Zgodnie z przewidywaniami, proces wdrażania środków komunikacji elektronicznej napotkał wiele problemów. Elektronizacja tańszych zamówień jest ciągle przed nami, więc pora wyciągnąć konstruktywne wnioski z pierwszego etapu tej niełatwej transformacji.

Problematyczna elektronizacja unijnych zamówień publicznych

Zamawiający i wykonawcy mają obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o wartości równej bądź przekraczającej tzw. progi unijne, wszczętych od 18 października 2018 r. Elektronizacja postępowań o mniejszej wartości została przesunięta w czasie - do 1 stycznia 2021 r.

Elektronizacja zamówień nie taka oczywista

Przez blisko rok obowiązywania nowych przepisów powstało dużo wątpliwości i nawarstwiło sporo problemów. Przykładowo, pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia oferty w formie pisemnej, zeskanowania jej i przekazania zamawiającemu drogą elektroniczną. Wypowiadała się w tej kwestii Krajowa Izba Odwoławcza, opinię wydał także Urząd Zamówień Publicznych.

Pojawiły się również problemy ze składaniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz procedowaniem w przypadku awarii portalu do komunikacji uczestników postępowania.

Więcej o tym temacie w artykule: Pełnomocnictwo w elektronicznym przetargu

Ekspert wyjaśnia problemy z elektronizacją

Małgorzata Stręciwilk, była prezes Urzędu Zamówień Publicznych, poprowadziła szkolenie pt. "Elektroniczne postępowanie o udzielenie zamówienia - problemy z praktyki", w trakcie którego omówiła m.in. następujące kwestie:

  • czy skan oferty to dokument elektroniczny
  • jaka powinna być forma pełnomocnictwa w postępowaniu elektronicznym
  • co to znaczy, że kwalifikowany podpis elektroniczny jest nieważny
  • wybrane problemy w działaniu platform do komunikacji elektronicznej
  • podwójnie zaszyfrowana oferta

Zachęcam do zapoznania się z nagraniem ze szkolenia, dostępnym w LEX Zamówienia Publiczne. Autorka udzieliła także odpowiedzi na pytania o elektronizację, które padły w trakcie szkolenia i także są dostępne we wspomnianej publikacji.

O problemach z elektronizacją pisałam w artykule: Elektroniczna oferta, czyli jaka?.

 

Anna Stańczuk
redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.