Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Retencja danych osobowych w BIP

10 stycznia 2023

Interes publiczny wymaga udostępniania określonych przepisami informacji w BIP. Nierzadko w ramach publikowanych dokumentów znajdują się dane osobowe. Podmioty publiczne muszą więc nie tylko wiedzieć, jakie dokumenty publikować, ale także są zobowiązane do ustalenia okresu, przez jaki powinny być one udostępniane i przechowywane. To niełatwe zadanie, ponieważ przepisy najczęściej nie wskazują okresów publikacji i retencji danych.

Pogodzenie prawa do informacji publicznej z ochroną danych osobowych stanowi wyzwanie dla sektora publicznego. Udostępnianie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej wiąże się z dużą odpowiedzialnością, o czym przekonano się po nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. W konsekwencji pogłębiły się wątpliwości w zakresie tego, jakie dane mogą być udostępniane w biuletynie. RODO nie zakazuje udostępniania danych osobowych w BIP, co pośrednio wynika z motywu 154. Jednakże to, jakie dane się tam znajdą, powinno każdorazowo podlegać ocenie. Ani RODO, ani ustawa o dostępie do informacji publicznej jasno nie wskazują, jak taka ocena ma przebiegać i nie precyzują jak długo powinien trwać okres retencji danych osobowych.

Jak długo przechowywać dane osobowe w BIP?

Regulacja ustawowa w zakresie czasu przechowywania danych w BIP stanowi rzadkość. Najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie ogólnych kryteriów do określania okresów przetwarzania. W przypadku danych osobowych umieszczanych w BIP rekomenduje się:

 1. sprawdzenie czy dane wchodzą w skład ograniczenia z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (np. czy nie stanowią tajemnicy przedsiębiorcy);
 2. zweryfikowanie podstawy prawnej przetwarzania (nie tylko z przepisów RODO);
 3. zbadanie aktualności danych;
 4. sprawdzenie celów przetwarzania;
 5. sprawdzenie adekwatności i prawidłowości przetwarzania.

Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do ustalenia czasu przechowywania i terminu usunięcia danych. Należy pamiętać, że usunięcie danych ze strony BIP nie musi oznaczać całkowitego usunięcia danych. Odrębne przepisy mogą regulować kwestie archiwizacji i pozostawienie danych w zasobach organizacji.

Przykładowe okresy retencji danych osobowych w BIP

Nagranie sesji Rady Gminy

Wg przyjętej polityki retencji danych nagrania po okresie kadencji członków Rady Gminy są usuwane z BIP, ale pozostają dostępne w trybie wnioskowym.

Oświadczenie majątkowe

Udostępnia się w BIP tak długo jak się je przechowuje, czyli 6 lat.

Wyniki rekrutacji na stanowisko urzędnicze

Publikuje się przez okres 3 miesięcy.

Więcej przykładów znajdziesz tutaj.

 

Jak zorganizować obsługę retencji danych w BIP?

Po ustaleniu terminów przechowywania danych osobowych w BIP, administrator powinien ustalić procedury, które uporządkują proces retencji. Ekspertka, dr Marlena Sakowska-Baryła, radzi w jaki sposób się do tego zadania przygotować. Do zorganizowania obsługi retencji danych wystarczy 7 prostych kroków:

 1. zinwentaryzuj dane;
 2. przejrzyj przepisy prawa regulujące udostępniane informacje;
 3. przeanalizuj cel/cele przetwarzania;
 4. przenalizuj udostępniane dane pod kątem zasady minimalizacji;
 5. zaangażuj personel poszczególnych komórek organizacyjnych;
 6. wyraźne wskaż momenty, kiedy dane powinny być przeglądane i usuwane;
 7. zapewnij spójność z rejestrem przetwarzania.

Pamiętaj, aby poszczególne etapy dokumentować. Nawet kiedy przeglądasz dane osobowe opublikowane w BIP, sporządź z tej czynności notatkę. W przypadku kontroli, to będzie dowód realizacji obowiązków wynikających z RODO. Sporządź również procedurę, która jasno wskaże czas przechowywania danych. Po jakimś czasie zweryfikuj jej aktualność i to jak sprawdza się w praktyce.

Więcej na temat retencji danych osobowych w BIP dowiesz się z nagrania ze szkolenia online, które poprowadziła dr Marlena Sakowska-Baryła. Znajdziesz je w LEX Ochrona Danych Osobowych.

Retencja danych osobowych w BIP

Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych