Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Ochrona Danych Osobowych

 • Kiedy mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych? Kiedy mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych?

  Kiedy mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych?

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych można zdefiniować jako umocowanie przez administratora innego, zewnętrznego podmiotu do przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora. Umowę taką można zaliczyć do jednych z najczęściej zawieranych umów dotyczących danych osobowych.
  29-03-2024
  Więcej 
 • Akt o usługach cyfrowych w świetle przepisów RODO Akt o usługach cyfrowych w świetle przepisów RODO

  Akt o usługach cyfrowych w świetle przepisów RODO

  Rozporządzenie o usługach cyfrowych weszło w życie 16 listopada 2022 r., jednak większość przepisów zaczęła być stosowania dopiero od 17 lutego 2024 r. Regulacja na poziomie ponadnarodowym ma zapobiegać powstawaniu rozbieżności na rynku wewnętrznym. Przepisy wycelowane przede wszystkim w cyfrowych gigantów objęły jednak także mn...
  07-02-2024
  Więcej 
 • Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych

  Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych

  Zdaniem wielu ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, zgoda często uważana jest za najsłabszą i najgorszą przesłankę legalizującą przetwarzanie. Niewłaściwy sposób pozyskania zgody czy też jej źle sformułowana treść może prowadzić do jej nieważności. Ponadto wycofanie zgody może także okazać się problematyczne do rea...
  12-01-2024
  Więcej 
 • Ochrona danych osobowych w ramach systemu doręczeń elektronicznych Ochrona danych osobowych w ramach systemu doręczeń elektronicznych

  Ochrona danych osobowych w ramach systemu doręczeń elektronicznych

  System e-doręczeń to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Rozwiązanie wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych stanowi kamień milowy w procesie likwidacji tradycyjnej, papierowej korespondencji w polskiej administracji. Zamiast niej organy publiczne kontaktować się będą...
  23-11-2023
  Więcej 
 • Gdzie bezpiecznie przechowywać dane osobowe? Serwery wewnętrzne, zewnętrzne i chmura obliczeniowa Gdzie bezpiecznie przechowywać dane osobowe? Serwery wewnętrzne, zewnętrzne i chmura obliczeniowa

  Gdzie bezpiecznie przechowywać dane osobowe? Serwery wewnętrzne, zewnętrzne i chmura obliczeniowa

  Wybór odpowiedniej infrastruktury przechowywania danych stanowi problem dla wielu organizacji. Na rynku dostępne są nowe rozwiązania, które umożliwiają przechowywanie danych poza organizacją - na serwach zewnętrznych. Ta metoda znajduje zwolenników w szczególności wśród firm, które nie posiadają własnych zasobów, aby samodzielnie ...
  22-09-2023
  Więcej 
 • Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe? Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe?

  Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe?

  Wielu administratorów ma wątpliwości, kiedy faktycznie dochodzi do powierzenia danych innemu podmiotowi, a tym samym czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia. Kolejnym problemem, z którym borykają się administratorzy, jest rozróżnienie sytuacji, w których przekazanie danych innemu podmiotowi będzie powierzeniem, a kiedy udostępnieni...
  24-08-2023
  Więcej 
 • Co wydarzyło się w Morele.net? Co wydarzyło się w Morele.net?

  Co wydarzyło się w Morele.net?

  W 2018 r. media obiegła informacja o incydencie związanym z nieuprawnionym dostępem do danych klientów sklepu internetowego Morele.net. Otrzymywali oni smsy z komunikatem o konieczności dokonania dopłaty z odesłaniem do fałszywych witryn z płatnościami. Hackerzy uzyskali dostęp do danych ponad 2 milionów osób. W 2019 r. Prezes UODO wyd...
  23-08-2023
  Więcej 
 • Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Firmy przeznaczają coraz większe budżety na nowoczesne formy marketingu w sieci. Warto jednak wiedzieć, że internetowy marketing może wiązać się z ryzykiem naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Kiedy takie ryzyko może się pojawić? Dowiesz się tego w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  22-08-2023
  Więcej 
 • Tworzenie klauzul informacyjnych zgodnych z RODO Tworzenie klauzul informacyjnych zgodnych z RODO

  Tworzenie klauzul informacyjnych zgodnych z RODO

  Klauzula informacyjna stanowi źródło informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach wynikających z RODO przysługujących osobom, których dane dotyczą. Praktyka pokazuje, że proces jej tworzenia wciąż budzi wątpliwości. Przygotuj się do niego z LEX Ochrona Danych Osobowych.
  27-07-2023
  Więcej 
 • Ochrona danych osobowych w procesie windykacji Ochrona danych osobowych w procesie windykacji

  Ochrona danych osobowych w procesie windykacji

  Do skutecznej windykacji niezbędne jest posiadanie danych osobowych dłużnika. Przetwarza je nie tylko wierzyciel, ale również inne podmioty, za pomocą których dochodzi on wierzytelności, jak komornik czy firma windykacyjna. W konsekwencji pojawiają się wątpliwości na jakiej podstawie dany podmiot przetwarza dane oraz czy powinien on zre...
  06-07-2023
  Więcej 
 • Konflikt interesów w pracy IOD-a Konflikt interesów w pracy IOD-a

  Konflikt interesów w pracy IOD-a

  Inspektorom ochrony danych osobowych często zleca się dodatkowe zadania, które wykraczają poza ramy ich codziennych obowiązków. Niewłaściwe ich łączenie może wywołać konflikt interesów. Kiedy taki konflikt może wystąpić i jak mu zapobiec, dowiesz się z LEX Ochrona Danych Osobowych.
  31-05-2023
  Więcej 
 • Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych - co powinna zawierać? Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych - co powinna zawierać?

  Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych - co powinna zawierać?

  Wymagania RODO wobec dokumentacji ochrony danych są nieostre. Przez to administratorzy danych nierzadko mają problemy z określeniem, co powinno się w niej znaleźć i jak ją prowadzić. Nie ma uniwersalnego modelu dokumentacji, ale w LEX Ochrona Danych Osobowych znajdziesz wzory, które mogą stanowić podstawę dla stworzenia dokumentacji dos...
  28-04-2023
  Więcej 
 • Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

  Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

  Praca zdalna w Kodeksie pracy to nie tylko zmiany w organizacji pracy. To również kolejne, zaraz za kontrolą trzeźwości, wyzwanie dla administratorów danych osobowych, którym przychodzi się mierzyć z nowymi zasadami przetwarzania danych, zmianami w dokumentacji pracowniczej i nowymi okresami retencji. Ryzyko wystąpienia naruszeń podczas ...
  28-03-2023
  Więcej 
 • Kontrola trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych Kontrola trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych

  Kontrola trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych

  Kontrola stanu trzeźwości pracowników, dotychczas zaliczanego przez UODO do danych szczególnej kategorii, została uregulowana na nowo w Kodeksie pracy. Pracodawcy zyskali podstawę prawną do przetwarzania danych pochodzących z badania stanu trzeźwości oraz badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Jednocześnie j...
  28-02-2023
  Więcej 
 • Retencja danych osobowych w BIP Retencja danych osobowych w BIP

  Retencja danych osobowych w BIP

  Interes publiczny wymaga udostępniania określonych przepisami informacji w BIP. Nierzadko w ramach publikowanych dokumentów znajdują się dane osobowe. Podmioty publiczne muszą więc nie tylko wiedzieć, jakie dokumenty publikować, ale także są zobowiązane do ustalenia okresu, przez jaki powinny być one udostępniane i przechowywane. To n...
  10-01-2023
  Więcej