Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych

07 września 2022

Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie kończących je decyzji administracyjnych jest codziennością w każdym urzędzie administracji publicznej. Jednak praktyka pokazuje, że nawet te tak często wykonywanie zadania budzą szereg wątpliwości. Pomożemy się ich pozbyć!

Znaczenie decyzji administracyjnej i jej poprawnego wydania

Organy administracji publicznej w Polsce, w tym zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, prowadzą miliony postępowań administracyjnych rocznie. Co do zasady takie postępowanie powinno zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, która rozstrzygnie o prawach i obowiązkach jej adresata. Decyzja administracyjna jest dokumentem urzędowym o dużej wadze. Niezbędne jest zatem takie jej przygotowanie, aby była prawidłowa pod względem merytorycznym i formalnym, zgodna z przepisami prawa i zrozumiała dla adresata.

Znaczna część wydanych decyzji administracyjnych jest zaskarżana do organów wyższego stopnia, niekiedy także są one kontrolowane przez sądy administracyjne. Wówczas następuje weryfikacja poprawności decyzji i wielokrotnie okazuje się, iż zawierają one nieakceptowalne błędy. W tej sytuacji postępowanie najczęściej trzeba powtarzać i po raz kolejny zająć się sprawą, aby ponownie wydać decyzję. Jest to obciążenie i koszt dla organu oraz niepotrzebne wykonywanie ponownie tej samej pracy przez pracowników urzędów. Nie wspominając o stronach postępowania, które oczekują na wydanie ostatecznej decyzji. Można tego jednak uniknąć.

Kompetencje pracowników urzędów

Dobre przygotowanie pracowników urzędów, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań oraz przygotowywaniem i wydawaniem decyzji jest w tym przypadku kluczowe. Uzyskane wykształcenie prawnicze lub administratywistyczne jest oczywiście fundamentalne, ale bardzo często urzędnicy go nie posiadają, gdyż są specjalistami w innych dziedzinach. Uzupełnienie swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłe doszkalanie się to w efekcie klucz do sukcesu.

Merytoryczne szkolenia LEX

Serwisy LEX dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego zawierają ogrom rzetelnych materiałów pozwalających na efektywne zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Wśród najnowszych zasobów znajduje się m. in. nagranie szkolenia online pt. Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych poprowadzone przez eksperta i praktyka w sprawach samorządowych Pana Mateusza Karciarza. Podczas szkolenia dogłębnie zostały omówione problemy m. in. przesłanek do wydania decyzji administracyjnej oraz postanowienia, elementów składowych decyzji takich jak podstawa prawna, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, natychmiastowej wykonalności decyzji czy wydania decyzji z zastrzeżeniem określonego warunku.

Uczestnicy szkolenia zadawali prelegentowi pytania - odpowiedzi na nie, udzielone na piśmie, stanowią materiał dodatkowy do szkolenia. Jest to więc doskonałe źródło wiedzy o praktycznych problemach i sposobach ich rozwiązania. Dodatkowo, wraz z nagraniem ze szkolenia dostępny jest test wiedzy. Jego pozytywne przejście powoduje uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia. W efekcie pozyskana wiedza jest formalnie potwierdzana.

Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych
Bartosz Starczewski

product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.