Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Księgowość

 • Ewidencjonowanie sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej

  Ewidencjonowanie sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej

  Każda sprzedaż na rzecz osób prywatnych podlega rejestracji na kasie rejestrującej. Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie szereg zwolnień. Jakie zwolnienia obowiązują podatników i jakie ciążą na nich obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych?
  20-09-2023
  Więcej 
 • PIT od przychodów pracowników oddelegowanych za granicę PIT od przychodów pracowników oddelegowanych za granicę

  PIT od przychodów pracowników oddelegowanych za granicę

  1 sierpnia NSA wydał ważny wyrok w sprawie przychodów delegowanych pracowników. Stwierdził w nim, że zapewnienie zakwaterowania oraz transportu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę nie skutkuje powstaniem u niego przychodu. Orzeczenie ma charakter precedensowy.
  31-08-2023
  Więcej 
 • WDT - eksport towarów do krajów Wspólnoty WDT - eksport towarów do krajów Wspólnoty

  WDT - eksport towarów do krajów Wspólnoty

  Jedną z czynności opodatkowanych VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej można powiedzieć, używając pewnego skrótu myślowego, że zastąpiła eksport towarów z dzisiejszych krajów Wspólnoty. Dla polskich firm działających na wspólnym europejskim rynku zagadnienie o kluczowym cha...
  29-08-2023
  Więcej 
 • Jak prawidłowo wypełnić formularz TPR? Jak prawidłowo wypełnić formularz TPR?

  Jak prawidłowo wypełnić formularz TPR?

  Informacja o cenach transferowych (TPR) jest formularzem zawierającym dane o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych.
  22-08-2023
  Więcej 
 • Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków

  Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków

  Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z dnia 4.07.2023 r. w sprawie o sygn. SK 14/21 o niekonstytucyjności definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) ma utracić moc po upływie półtora roku od ogłoszenia orzeczenia.
  18-08-2023
  Więcej 
 • Uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce od 1 stycznia 2024 r. Uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce od 1 stycznia 2024 r.

  Uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce od 1 stycznia 2024 r.

  Niedawno minęły dwa lata jak w ustawie o VAT obowiązują zmiany wprowadzone przez pakiet e-commerce. To była kluczowa data dla całego e-handlu. Celem wprowadzenia tych zmian było pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. 1 stycznia 2024 r. wejdą kolejne zmia...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Skutki podatkowe zbycia nieruchomości Skutki podatkowe zbycia nieruchomości

  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości

  Jednym ze źródeł przychodów w PIT jest odpłatne zbycie nieruchomości. Nie zawsze jednak sprzedaż nieruchomości musi wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, w której znajduje się podatnik.
  10-08-2023
  Więcej 
 • IP Box – jak skorzystać z ulgi IP Box – jak skorzystać z ulgi

  IP Box – jak skorzystać z ulgi

  Ulgi podatkowe mogą pozytywnie wpłynąć na obciążenia fiskalne podatników. Polski Ład wprowadził całkowicie nowe ulgi, w tym o charakterze innowacyjnym. Jedną z nich jest ulga IP Box.
  25-07-2023
  Więcej 
 • Ulga na CSR Ulga na CSR

  Ulga na CSR

  Ulga na CSR to ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność społecznie użyteczną. Ulga na CSR polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
  24-07-2023
  Więcej 
 • Większe korzyści z ulgi B+R Większe korzyści z ulgi B+R

  Większe korzyści z ulgi B+R

  W 2023 r. przedsiębiorcy nadal mają możliwość rozliczenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe (tzw. ulga B+R). Jej uzupełnieniem od 1 stycznia jest ulga na innowacyjnych pracowników. Przed Polską dużo jednak jeszcze pracy i konieczności stymulowania inwestycji w B+R mechanizmami fiskalnymi i organizacyjnymi.
  18-07-2023
  Więcej 
 • Ryczałt od najmu prywatnego Ryczałt od najmu prywatnego

  Ryczałt od najmu prywatnego

  Od 1 stycznia 2023 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów.
  12-07-2023
  Więcej 
 • Nowe instrumenty finansowe w JST - kto skorzysta? Nowe instrumenty finansowe w JST - kto skorzysta?

  Nowe instrumenty finansowe w JST - kto skorzysta?

  Trudna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, spowodowana problemami inflacyjnymi, rosnącymi kosztami utrzymania jednostek podległych, finansowania prowadzonych inwestycji, czy wywiązywania się z istniejących zobowiązań dłużnych, wpłynęła znacząco na kondycję finansową i gospodarkę większości samorządów w Polsce...
  04-07-2023
  Więcej 
 • Kurs historyczny przy korektach rozliczeń. Zniknęła wątpliwość, powstał niepokój Kurs historyczny przy korektach rozliczeń. Zniknęła wątpliwość, powstał niepokój

  Kurs historyczny przy korektach rozliczeń. Zniknęła wątpliwość, powstał niepokój

  Od 1 lipca 2023 r. zaczęła obowiązywać sztandarowa zmiana wprowadzona pakietem SLIM VAT 3. Dotyczy ona kursów rozliczeń w korekcie VAT. Dotychczasowe zasady ustalania tego kursu nie były objęte regulacją ustawową, a wynikały z ugruntowanej linii interpretacyjnej. To mogło sprzyjać niepewności prawa u podatników przy korektach zmniejs...
  30-06-2023
  Więcej 
 • Optymalizacja wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych - czy to działa? Optymalizacja wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych - czy to działa?

  Optymalizacja wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych - czy to działa?

  Z roku na rok rośnie dysproporcja pomiędzy środkami pochodzącymi z budżetu państwa, np. z subwencji oświatowej, którą otrzymują samorządy, a wydatkami na utrzymanie jednostek podległych w tym także oświaty. Czy są jakieś efektywne rozwiązania, które pozwalają na wypracowanie oszczędności, zwiększenie dochodów i polepszenie sy...
  27-06-2023
  Więcej 
 • Udokumentowanie darowizny konieczne do jej zwolnienia od podatku Udokumentowanie darowizny konieczne do jej zwolnienia od podatku

  Udokumentowanie darowizny konieczne do jej zwolnienia od podatku

  Zwolnienie od podatku darowizny dokonanej w kręgu najbliższej rodziny jest obwarowane warunkami formalnymi. Darowiznę trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym, a przekazanie gotówki musi zostać odpowiednio udokumentowane. Ten ostatni warunek okazuje się problematyczny. W jakich zatem sytuacjach można stosować omawiane zwolnienie?
  27-06-2023
  Więcej