Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

3 kroki do założenia własnej kancelarii prawnej

03 listopada 2022

Własna kancelaria prawna (adwokacka czy też radcowska) to marzenie wielu prawników, zwłaszcza aplikantów mających przed sobą egzamin zawodowy. Co trzeba zrobić, żeby je spełnić? Sprawdź, jakie są formy prawne wykonywania zawodu, jakie są wymogi korporacyjne i w jaki sposób zdobyć dofinasowanie.

Studia prawnicze, egzamin wstępny, aplikacja radcowska lub adwokacka, egzamin zawodowy i... Właśnie. I co dalej? Na czym powinien się skupić świeżo upieczony adwokat czy radca chcący założyć własną kancelarię?

Najważniejsze punkty to zastanowienie się nad formą prawną praktyki zawodowej. Później: czy i jak należy zgłosić otwarcie kancelarii odpowiedniej radzie. I coś spędzającego sen z oczu wielu osobom planującym własną działalność, czyli zdobycie środków finansowych.

O tym i wielu innych czynnikach związanych z założeniem kancelarii opowiadał adwokat dr Kamil Rudol na szkoleniu Jak założyć własną kancelarię prawną krok po kroku, którego nagranie jest dostępne dla użytkowników LEX Aplikant Premium i LEX Kancelaria Prawna.

Formy prawne wykonywania zawodu

Zanim przystąpisz do organizowania wszystkiego, co związane z otwarciem kancelarii, zastanów się nad formą prawną, w jakiej będziesz wykonywał zawód. Ustawodawca (w prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych) wymienia możliwe drogi prowadzenia praktyki: wystarczy to jedynie dobrze przemyśleć i wybrać tę, która najbardziej Ci odpowiada. Istnieje szansa, że spółka wyda Ci się bardziej atrakcyjna niż to, co wcześniej planowałeś!

Warto pamiętać, że wyłącznym przedmiotem działalności poniższych spółek (zarówno po stronie adwokackiej, jak i radcowskiej) jest świadczenie pomocy prawnej. Nie zapomnij także, że adwokat nie może wykonywać zawodu w spółce kapitałowej, tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej!

Adwokat wykonuje zawód w:

Radca prawny wykonuje zawód w:

Kancelarii adwokackiej

Kancelarii radcy prawnego

Zespole adwokackim

Ramach stosunku pracy

Spółce cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy

Ramach umowy cywilnoprawnej

Spółce cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. oświadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Spółce cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

Spółce partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni

Spółce partnerskiej, w której partnerami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi,

doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni

Spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni

Spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami

są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni

Zgłoszenie wykonywania zawodu

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach statuuje jasno, do czego zobowiązany jest adwokat zanim rozpocznie działalność w tym zakresie. Musi on zgłosić wykonywanie zawodu (przy czym wybrana forma prawna nie ma tu znaczenia) okręgowej radzie adwokackiej właściwej ze względu na jego siedzibę zawodową.

Zgłoszenie musi zawierać dane podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania,
 • adres, pod którym prowadzona jest kancelaria (w tym przynajmniej jeden numer telefonu oraz adres e-mail, jeśli taki posiada).

W przypadku radców prawnych, regulacja związana ze zgłoszeniem wykonywania zawodu jest podoba. Musi on zawiadomić radę właściwej okręgowej izby radców prawnych oraz udzielić informacji o:

 • formie wykonywania zawodu,
 • adresie i nazwie kancelarii lub spółki
 • adresie do doręczeń.

Dofinansowanie działalności kancelarii prawnej

Istnieje kilka możliwych źródeł dotacji dla osób pragnących rozpocząć własną działalność. Najpopularniejsze z nich to dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, dotacje z Unii Europejskiej oraz dotacje z Lokalnej Grupy Działania.

Dotacje podchodzące z Funduszy Europejskich są bezzwrotnymi środkami mającymi wesprzeć rozwój przedsiębiorstw lokalnych. Są one przeznaczone dla osób:

 • przed 30 rokiem życia, sktóre ą bezrobotne i nie uczą się,
 • które są bezrobotne, ukończyły 30 rok życia, a ich sytuacja zawodowa jest trudna (w szczególności dotyczy to: kobiet, osób powyżej 45 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, niepracujących od dłuższego czasu).

Lokalna Grupa Działania (LGD) to stowarzyszenie skupiające gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, zamieszkałe przez nie więcej niż 20 tysięcy osób. W zakresie LGD wsparcie może otrzymać osoba bezrobotna, a także pracująca, jeśli:

 • jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego UE,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR,
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie wykonywała działalności gospodarcze.

Urzędy Pracy w całej Polsce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Pracy (bez ograniczeń wiekowych) przyznają bezzwrotne dofinansowania. Więcej o tym rodzaju dotacji dowiesz się TUTAJ.

3 kroki do założenia własnej kancelarii prawnej
Małgorzata Milewicz-Stobińska

product manager LEX Aplikant