Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zostać komornikiem sądowym? Aplikacja komornicza w pigułce

06 grudnia 2023

Aplikacja komornicza to jedna z wielu ścieżek, którą można podążyć po egzaminie magisterskim. Co jednak zrobić, żeby po studiach dostać się na aplikację i zostać komornikiem sądowym?

Aplikacja komornicza przez wielu nazywana jest "tą kameralną". Fakt, że nie jest ona tak popularna jak aplikacja radcowska czy adwokacka dla wielu jest zaletą, chociaż profil wykonywanego później zawodu może wymagać posiadania nerwów ze stali. Jakie warunki należy spełnić, by zostać aplikantem komorniczym, jak wygląda aplikacja i ile kosztuje?

 

Kim jest komornik sądowy?

Głównym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej, przy okazji będąc funkcjonariuszem publicznym. W związku z tym podlega on nadzorowi sądu i prezesa odpowiedniego sądu rejonowego.

Komornik sądowy z zasady wykonuje czynności osobiście (chociaż w niektórych przypadkach może zlecić dane działanie asesorowi komorniczemu). Zadania komornika to przede wszystkim wykonywanie orzeczeń sądowych (w sprawach zarówno o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne), zabezpieczanie roszczeń oraz wykonywanie tytułów wykonawczych i egzekucyjnych. Katalog czynności jest oczywiście dużo szerszy, a całość znajduje się w ustawie o komornikach sądowych.

Jakie warunki musi spełniać przyszły komornik sądowy?

Kandydat na aplikację komorniczą musi:

  • być obywatelem Polski,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • być nieskazitelnego charakteru,
  • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • nie być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • być absolwentem wyższych studiów prawniczych zakończonych uzyskaniem tytułu magistra,
  • zdać egzamin wstępny i zakwalifikować się do przyjęcia na aplikację w ramach określonego limitu przyjęć.

 

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą

Egzamin na aplikację komornicza odbywa się corocznie, a Minister Sprawiedliwości zazwyczaj wyznacza datę na jedną z ostatnich sobót września. Zgłoszenie należy złożyć w jednej z siedzib komisji kwalifikacyjnych podanych w ogłoszeniu o egzaminie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości .

Kandydaci na aplikację komorniczą powinni zapoznać się z indywidualnym wykazem aktów prawnych, na podstawie których sprawdzona zostanie ich wiedza. Warto pamiętać, że egzamin ten różni się materiałem merytorycznym od egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną.

Poza innym zestawem pytań, warunki techniczne pozostają te same. Egzamin wstępny składa się ze 150 pytań w formule ABC. By uzyskać wynik pozytywny należy zdobyć 100 poprawnych odpowiedzi. Więcej o egzaminie wstępnym i o tym, jak się do niego przygotować dowiesz się TUTAJ.

Warto nadmienić, że w przypadku aplikacji komorniczej istnieją limity przyjęć. W danym roku nie może on przekraczać 15% ogółu liczby komorników roku poprzedniego. Dlatego też na aplikację kwalifikują się osoby z najwyższą ilością punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.

 

Przebieg i koszt aplikacji komorniczej

Po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów i odbyciu ślubowania przychodzi czas na rozpoczęcie faktycznej aplikacji. Ma to miejsce corocznie, dokładnie 1 stycznia.

Aplikacja komornicza trwa 2 lata. W ciągu tego czasu kandydaci zaznajamiają się z całokształtem pracy komornika tak, by móc wykonywać zawód należycie i samodzielnie. Poza wiedzą teoretyczną i praktyczną, uczą się zasad etyki zawodowej i odbywają szkolenie z działania sądownictwa powszechnego. Aplikację organizuje i prowadzi rada właściwej izby komorniczej na podstawie ogólnopolskiego ramowego programu aplikacji. Ponadto aplikant komorniczy musi być zatrudniony przez komornika.

Wysokość opłaty rocznej za aplikację komorniczą wynosi 5850 złotych.

 

Czy trzeba mieć w sobie "to coś"?

Czy są szczególne cechy charakteru, które przydają się przy wykonywaniu zawodu? Na to pytanie odpowiedział komornik sądowy Krzysztof Pluta w podcaście Prawo na Oko:

"Trzeba powiedzieć, że jesteśmy nieskazitelnego charakteru, bo to wynika z ustawy. Przede wszystkim trzeba być osobą taką wyważoną, spokojną. Mieć w sobie trochę empatii, bo nie można się kompletnie wyzbyć uczyć, jeśli prowadzi się tę egzekucję. Ale trzeba być też osobą stanowczą - wiedzieć, że za tobą stoi prawo. Postępować zgodnie z prawem! I uczciwość, przede wszystkim."

Całość rozmowy znajdziesz w Prawo na Oko.

Posłuchasz nas na:

  

Wszystkie odcinki dostępne są również dla użytkowników LEX Student, LEXOTEKA i LEX Aplikant. 

Pamiętaj, że jako osoba wpisana na listę aplikantów masz możliwość bezpłatnego korzystania z LEX Aplikant!

Podział majątku wspólnego małżonków

Małgorzata Milewicz-Stobińska

Product Manager

LEX Aplikant