Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Tarcz antykryzysowych

03 sierpnia 2020

Czy przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS może również uzyskać wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 4.0? W jakim zakresie i jakie świadczenia z ramach Tarcz antykryzysowych można ze sobą łączyć? Brzmienie przepisów budzi w tym zakresie wątpliwości.

Tak, ale w pomniejszonym wymiarze

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wyjaśnia, że można skorzystać jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS oraz dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Uzyskanie zwolnień ze składek ZUS wykluczy dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne ze środków FGŚP oraz odpowiednio pomniejszy dofinansowanie do wynagrodzeń o składki ZUS.

Tak, ale nie w przypadku tych samych pracowników z tych samych tytułów

Bardziej problematyczna okazuje się kwestia wzajemnej relacji wsparcia na podstawie art. 15g (Tarcza 4.0) oraz wparcia wynikającego z art 15gg. Wątpliwości budzi interpretacja czy i w jakim zakresie obie formy pomocy się wykluczają.

MPiPS wyjaśnia, że nie można otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
Należy przez to rozumieć finansowane ze środków publicznych instrumenty wsparcia wprowadzone specustawą oraz innymi przepisami prawnymi przewidującymi szczególne rozwiązania w związku z epidemią i rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2.

W efekcie wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń składanym na podstawie art. 15gg ustawy nie można objąć pracowników, którzy byli już objęci dofinansowaniem wynikającym z wniosków składanych m.in. na podstawie art. 15g, art. 15zzb przez okres 3 miesięcy.

Procedury postępowania w sprawie świadczeń

Więcej informacji na temat zasad regulujących świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy znaleźć można w procedurach:


Małgorzata Skibińska w powyższych procedurach analizuje szczegółowo warunki pozwalające uzyskać pomoc. Zwraca równocześnie uwagę na wątpliwości interpretacyjne oraz na wyjaśnienia MPiPS ograniczające krąg beneficjentów pomocy uregulowanej specustawą.
Ponadto więcej o zaletach pracy z procedurami można się dowiedzieć w krótkim filmie opisującym tę kategorię dokumentów.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Tarcz antykryzysowych
Rafał Bułach
product manager Działu Legal 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.