Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Pomoc obywatelom Ukrainy przez organy administracji - kontrola NIK

27 kwietnia 2023

Agresja rosyjska na Ukrainę skutkowała m. in. falą emigracji obywateli ukraińskich do Polski. Ze względu na masową skalę ucieczki przed wojną oraz krytyczne położenie uchodźców, zaistniała ważna i pilna konieczność udzielenia im pomocy w podstawowych dla życia aspektach. Tylko organy państwa mogły wziąć na siebie ciężar udzielenia tej pomocy. Jak się wywiązały z tych zadań?

Ucieczka przed wojną

Niemal natychmiast po rosyjskiej napaści z 24 lutego 2022 roku w Polsce pojawili się pierwsi uchodźcy, a w ciągu kilku miesięcy wojny na terenie naszego kraju znalazło się ponad 3 miliony ludzi potrzebujących pomocy. W celu przygotowania i realizacji pomocy we właściwy sposób oraz w odpowiednim zakresie uchwalona została tzw. specustawa, czyli ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada ona szereg instrumentów, które docelowo mają zapewnić uchodźcom różnoraką pomoc, dostęp do edukacji i usług opieki zdrowotnej, świadczeń pomocy społecznej, rynku pracy itd.

 

Regulacje prawne pomocy uchodźcom i kontrola ich wykonania

W oczywisty sposób największa część zadań spoczęła na organach administracji publicznej, a zwłaszcza jednostkach samorządu terytorialnego. Po ponad roku od wejścia w życie przepisów specustawy (w 2 i 3 kwartale 2023 r. zgodnie z planem pracy Najwyższa Izba Kontroli zweryfikuje prawidłowość i efektywność wykonania tych zadań przez administrację publiczną. Kontrolą zostaną objęte róże organy administracji, a weryfikacja będzie miała na celu odpowiedź na pytanie czy działania podejmowane przez organy administracji publicznej w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa były prawidłowe i efektywne?

 

Ekspercka pomoc w LEX

Uchwalona w szybkim tempie specustawa wyznaczyła ramy prawne udzielanej uchodźcom pomocy. Jak to z reguły bywa - regulacje wzbudziły wiele wątpliwości co do ich stosowania. Pomoc w wyjaśnieniu i prawidłowym zastosowaniu przepisów oczywiście znalazła się w serwisach LEX, także tych dedykowanych administracji samorządowej, czyli LEX Administracja oraz LEX Urząd . Warto wymienić tu zwłaszcza:

Przepisy specustawy były wielokrotnie nowelizowane, a wspomniane dokumenty aktualizowane i dostosowywane do bieżącego stanu prawnego. Kto skorzystał z pomocy serwisów LEX mógł sprawnie i zgodnie z prawem wykonywać działania pomocowe wobec uchodźców, a teraz nie musi obawiać się kontroli. LEX to źródło rzetelnych wyjaśnień od ekspertów w różnych dziedzinach, a dodatkowe możliwości zadania im pytania i otrzymania szybkiej, konkretnej odpowiedzi jest nieocenioną pomocą dla każdego, kto ma do czynienia z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Bartosz Starczewski

Senior Product Manager