Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kosztowne błędy na fakturze – restrykcyjny wyrok TS

21 kwietnia 2023

Braki na fakturze wystawionej w ramach dostawy trójstronnej mogą być kosztowne. W świetle nowego wyroku TS podatnik traci prawo do rozliczenia transakcji trójstronnej. Jakie konkluzje płyną z tego orzeczenia?

Dotychczas w praktyce polskich organów podatkowych dopuszczano skorygowanie błędnie wystawionej faktury w celu skorzystania z modelu rozliczeń w ramach transakcji uproszczonej. W świetle wyroku TS z 8.12.2022 r., C-247/21, wystawienie korekty do wadliwej faktury (która pierwotnie nie zawierała informacji „odwrotne obciążenie”) nie przywraca prawa do rozliczenia transakcji trójstronnej.

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

Procedura uproszczona wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) to bardzo duże ułatwienie w rozliczeniu VAT w ramach transakcji łańcuchowych w obrocie międzynarodowym w obrębie Unii Europejskiej. Pośrednik, czyli podmiot środkowy odsprzedający towar, nie jest bowiem zobowiązany do rozliczenia VAT, gdyż przenosi ten obowiązek na ostatniego w kolejności nabywcę.

Istotą WTT jest zatem możliwość uniknięcia rejestracji na potrzeby VAT podmiotu środkowego w łańcuchu dostawy. Dla zastosowania tego uproszczenia konieczne jest jednak spełnienie zarówno kryteriów materialnych, jak i warunków formalnych (w tym w zakresie fakturowania).

Zasady opodatkowania w ramach WTT omawiamy w analizach:

Ewidencja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) 

Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura szczególna VAT

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

W niedawnym wyroku z 8.12.2022 r., C-247/21, TS przypomniał o tym, jak ważne jest spełnienie warunków materialnych oraz formalnych.

Uznał, że błąd formalny dotyczący opisu mechanizmu stosowanego w VAT (brak adnotacji „odwrotnym obciążeniu”) pozbawia prawa do zastosowania przez podatnika bardziej liberalnych oraz wygodniejszych w aspekcie handlu międzynarodowego, zasad opodatkowania.

To stanowisko TS pozostaje w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem, z którego jednoznacznie wynika, że istnieją podstawy do uznania, że tego rodzaju błędy o charakterze formalnym nie powinny zasadniczo wpływać na sposób opodatkowania, ani skutkować pozbawianiem podatników prawa do odliczenia.

Przeczytaj także:

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna a brak wzmianki na fakturze o "odwrotnym obciążeniu". Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8.12.2022 r., C-247/21, Luxury Trust Automobil GmbH przeciwko Finanzamt Österreich

Ewidencja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT)

Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Kaczorowska

Redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"