Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kryptoaktywa doczekały się unijnej regulacji

14 lipca 2023

W Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane dwa akty prawne dotyczące kryptoaktywów. Jako kluczowe należy uznać długo oczekiwane rozporządzenie MiCA, które po raz pierwszy reguluje na poziomie unijnym rynek kryptoaktywów. Drugie z rozporządzeń dotyczy informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów i ma umożliwić śledzenie transferów kryptoaktywów, wykrywanie podejrzanych przypadków i w razie potrzeby ich blokowanie.

Oba rozporządzenia zostały omówione w programie LEX Prawo Europejskie.

Rynki kryptoaktywów (rozporządzenie MiCA)

Dzięki opublikowanemu 9 czerwca br. rozporządzeniu w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) ramami regulacyjnymi objęto kryptoaktywa, emitentów kryptoaktywów i dostawców usług kryptoaktywowych. Rozporządzenie MiCA ma chronić inwestorów i utrzymywać stabilność finansową, jednocześnie umożliwiając innowacje i zwiększając atrakcyjność sektora kryptowalut. Ważnym celem jest również zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów

Druga z regulacji - rozporządzenie nr 2023/1113 przewiduje nałożenie na dostawców usług w zakresie kryptoaktywów obowiązku gromadzenia i udostępniania niektórych informacji na temat nadawcy i odbiorcy dokonywanych przez nich transferów kryptoaktywów. Jego przepisy mają pozwolić śledzić transfery kryptoaktywów, tak aby możliwe było wykrycie podejrzanych przypadków i w razie potrzeby ich zablokowanie.

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bujalski
Senior Product Manager