Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Prawo Europejskie

 • Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie

  Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie

  Traktatu o Unii Europejskiej właściwie nie trzeba przedstawiać. To jeden z tzw. Aktów podstawowych UE, swego rodzaju akt konstytucyjny tej jedynej w swoim rodzaju międzynarodowej organizacji. Od niedawna w programie LEX Prawo Europejskie Traktatowi towarzyszy nowy całościowy komentarz.
  30-12-2023
  Więcej 
 • Trybunał Sprawiedliwości bez części pytań prejudycjalnych i z mniejszą ilością odwołań z Sądu UE Trybunał Sprawiedliwości bez części pytań prejudycjalnych i z mniejszą ilością odwołań z Sądu UE

  Trybunał Sprawiedliwości bez części pytań prejudycjalnych i z mniejszą ilością odwołań z Sądu UE

  Przekazanie przez Trybunał Sprawiedliwości Sądowi UE niektórych spraw dotyczących pytań prejudycjalnych oraz ograniczenie odwołań od wyroków Sądu UE do TS to najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji Statutu TSUE. Wstępnie w tej sprawie porozumiały się Rada UE i Europarlament. Zmiany omawiamy w LEX Prawo Europejskie.
  29-12-2023
  Więcej 
 • Podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania - wnioski z grudniowych wyroków TSUE Podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania - wnioski z grudniowych wyroków TSUE

  Podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania - wnioski z grudniowych wyroków TSUE

  W czterech grudniowych wyrokach Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się na temat różnych aspektów odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Dotyczyły one możliwości odmowy wykonania ENA wobec matki dziecka oraz w przypadku zaocznie wydanych wyroków. Dwa z tych wyroków odnosiły się do polskich obywateli.
  26-12-2023
  Więcej 
 • Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową

  Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową

  14 grudnia zapadł ważny wyrok Trybunału UE dotyczący ochrony danych osobowych. Odpowiada on na pytanie, czy w przypadku ataku hakerskiego administrator danych może ponieść odpowiedzialność za szkodę niemajątkową osoby, której dane osobowe zostały udostępnione. Omówienie orzeczenia znaleźć można w LEX Prawo Europejskie.
  22-12-2023
  Więcej 
 • Jakie wnioski wynikają z wyroku TSUE w sprawie Provident? Jakie wnioski wynikają z wyroku TSUE w sprawie Provident?

  Jakie wnioski wynikają z wyroku TSUE w sprawie Provident?

  Listopadowy wyrok TSUE w sprawie Provident wywołał w Polsce duże zainteresowanie. Skupiło się ono jednak głównie na dość powierzchownych wnioskach dotyczących rażąco nadmiernych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Tymczasem głębsza analiza orzeczenia rodzi inne, równie ciekawe konkluzje.
  22-12-2023
  Więcej 
 • Automatyczne wyliczenie prawdopodobieństwa zdolności kredytowej osoby fizycznej a RODO Automatyczne wyliczenie prawdopodobieństwa zdolności kredytowej osoby fizycznej a RODO

  Automatyczne wyliczenie prawdopodobieństwa zdolności kredytowej osoby fizycznej a RODO

  7 grudnia TSUE wydał wyrok o zgodności z RODO tworzenia profili scoringowych oceniających zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Sprawa, choć miała bezpośrednio niemiecki kontekst, niesie ze sobą skutki również dla Polski. O rozstrzygnięciu piszemy szerzej w programie LEX Prawo Europejskie.
  22-12-2023
  Więcej 
 • Na ten wyrok czekają frankowicze Banku BPH Na ten wyrok czekają frankowicze Banku BPH

  Na ten wyrok czekają frankowicze Banku BPH

  Chociaż polskie wyroki frankowe TSUE rozstrzygnęły już wiele spornych kwestii, to nadal przed Trybunał trafiają nowe sprawy z naszego kraju. Jedną z nich jest sprawa C-301/23 (Bank BPH). Odpowiedzi na pytania prejudycjalne w tej sprawie powinny zainteresować kredytobiorców tego banku, choć nie tylko.
  22-12-2023
  Więcej 
 • Nowe unijne ramy prawne dla baterii Nowe unijne ramy prawne dla baterii

  Nowe unijne ramy prawne dla baterii

  Nowe rozporządzenie w sprawie baterii rewolucjonizuje rynek tych produktów. Od producentów, importerów i dystrybutorów baterii będzie wymagało poważnych zmian w etykietowaniu, zarządzaniu wycofaniem z eksploatacji i należytej staranności w łańcuchu dostaw. Nowe zasady zaczną działać stopniowo od 18 lutego 2024 r.
  22-12-2023
  Więcej 
 • Będą nowe przestępstwa przeciwko środowisku Będą nowe przestępstwa przeciwko środowisku

  Będą nowe przestępstwa przeciwko środowisku

  Rozszerzenie definicji przestępstwa przeciwko środowisku oraz zharmonizowanie poziomu kar dla osób fizycznych i prawnych to dwa główne cele projektu nowej unijnej dyrektywy. W sprawie projektu porozumiały się już wstępnie Rada UE i Europarlament. Oznacza to, że kształt regulacji nie ulegnie już zasadniczo zmianie.
  21-12-2023
  Więcej 
 • Nowe wydanie Słownika prawniczego angielsko-polskiego Nowe wydanie Słownika prawniczego angielsko-polskiego

  Nowe wydanie Słownika prawniczego angielsko-polskiego

  W grudniu w programach LEX Prawo Europejskie i LEX Tłumaczenia ukazało się najnowsze wydanie Słownika prawniczego angielsko-polskiego. To już druga aktualizacja tego Słownika w tym roku. Tym razem obejmie terminologię z zakresu prawa cywilnego i handlowego.
  15-12-2023
  Więcej 
 • Kredyty frankowe: co polskiej praktyce orzeczniczej przyniósł wyrok TSUE w sprawie C-140/22 (mBank)? Kredyty frankowe: co polskiej praktyce orzeczniczej przyniósł wyrok TSUE w sprawie C-140/22 (mBank)?

  Kredyty frankowe: co polskiej praktyce orzeczniczej przyniósł wyrok TSUE w sprawie C-140/22 (mBank)?

  7 grudnia br. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w kolejnej polskiej sprawie frankowej. Jest to pierwsze z orzeczeń TSUE rozstrzygających wątpliwości co do zgodności kontrowersyjnej uchwały SN z 7.05.2021 r., III CZP 6/21, z dyrektywą 93/13. Analiza wyroku jest już dostępna w programie LEX Prawo Europejskie.
  15-12-2023
  Więcej 
 • Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych - projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych - projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

  Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych - projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

  Rada UE i Europarlament porozumiały się wstępnie co do projektu zmian w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych. Nowe przepisy obejmą swoim zakresem więcej instalacji. Oznacza to, że niektóre podmioty w Polsce będą musiały uzyskać po raz pierwszy pozwolenie zintegrowane, inne - kolejne pozwolenie na nową instalację.
  13-12-2023
  Więcej 
 • Turyści i podróżujący z większymi prawami Turyści i podróżujący z większymi prawami

  Turyści i podróżujący z większymi prawami

  Prawa turystów i pasażerów, w tym będących osobami niepełnosprawnymi, mają ulec wzmocnieniu. Komisja Europejska zaproponowała właśnie kilka nowych regulacji w tym zakresie. O najważniejszych zmianach można przeczytać w programie LEX Prawo Europejskie.
  13-12-2023
  Więcej 
 • Będą zmiany w przemieszczaniu odpadów Będą zmiany w przemieszczaniu odpadów

  Będą zmiany w przemieszczaniu odpadów

  Rada UE i Europarlament porozumiały się wstępnie co do projektu rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. Oznacza to, że kształt regulacji nie ulegnie już zasadniczo modyfikacji. Projekt zmienia procedury przemieszczania odpadów, ogranicza przemieszczanie tych szkodliwych oraz usprawnia egzekwowanie przepisów.
  13-12-2023
  Więcej 
 • W grudniu TSUE rozstrzygnie kolejne polskie sprawy frankowe W grudniu TSUE rozstrzygnie kolejne polskie sprawy frankowe

  W grudniu TSUE rozstrzygnie kolejne polskie sprawy frankowe

  Dziś truizmem stało się już twierdzenie, że unijne orzecznictwo wywiera ogromny wpływ na polskie spory frankowe. Nie dziwi więc, że krajowe sądy, banki, kredytobiorcy i pełnomocnicy procesowi wyglądają jak kania dżdżu kolejnych rozstrzygnięć TSUE. A te pojawią się już w tym miesiącu.
  05-12-2023
  Więcej