Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Prawo Europejskie

 • Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową

  Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową

  14 grudnia zapadnie ważny wyrok Trybunału UE dotyczący ochrony danych osobowych. Dowiemy się z niego, czy w przypadku ataku hakerskiego administrator danych może ponieść odpowiedzialność za krzywdę osoby, której dane osobowe zostały udostępnione. Analiza orzeczenia zostanie udostępniona w LEX Prawo Europejskie.
  11-12-2023
  Więcej 
 • Automatyczne wyliczenie prawdopodobieństwa zdolności kredytowej osoby fizycznej a RODO Automatyczne wyliczenie prawdopodobieństwa zdolności kredytowej osoby fizycznej a RODO

  Automatyczne wyliczenie prawdopodobieństwa zdolności kredytowej osoby fizycznej a RODO

  Spośród grudniowych orzeczeń Trybunału unijnego warto zajrzeć do pewnego wyroku o ochronie danych osobowych. 7 grudnia TSUE rozstrzygnie o zgodności z RODO tworzenia profili scoringowych oceniających zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Analiza rozstrzygnięcia pojawi się oczywiście w LEX Prawo Europejskie.
  06-12-2023
  Więcej 
 • W grudniu TSUE rozstrzygnie kolejne polskie sprawy frankowe W grudniu TSUE rozstrzygnie kolejne polskie sprawy frankowe

  W grudniu TSUE rozstrzygnie kolejne polskie sprawy frankowe

  Dziś truizmem stało się już twierdzenie, że unijne orzecznictwo wywiera ogromny wpływ na polskie spory frankowe. Nie dziwi więc, że krajowe sądy, banki, kredytobiorcy i pełnomocnicy procesowi wyglądają jak kania dżdżu kolejnych rozstrzygnięć TSUE. A te pojawią się już w tym miesiącu.
  05-12-2023
  Więcej 
 • Pomoc publiczna i wyłączenia blokowe (grupowe) Pomoc publiczna i wyłączenia blokowe (grupowe)

  Pomoc publiczna i wyłączenia blokowe (grupowe)

  Zgodnie z prawem UE pomoc publiczna jest zakazana. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Jednym z nich są tzw. wyłączenia blokowe, czyli takie typy pomocy, które mają przynosić społeczeństwu więcej korzyści niż ewentualne zakłócenia konkurencji. To im właśnie poświęcona jest pewna bardzo znana unijna regulacja.
  04-12-2023
  Więcej 
 • Nowa dyrektywa o kredytach konsumenckich ma zapobiegać nadmiernemu zadłużeniu Nowa dyrektywa o kredytach konsumenckich ma zapobiegać nadmiernemu zadłużeniu

  Nowa dyrektywa o kredytach konsumenckich ma zapobiegać nadmiernemu zadłużeniu

  19 listopada 2023 r. weszła w życie nowa dyrektywa o kredytach konsumenckich. Jej głównym celem jest zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu kredytobiorców. Nowe przepisy zmienią również zasady oceny zdolności kredytowej oraz obejmą kredyty i produkty finansowe, które znajdowały się poza dotychczasowymi przepisami.
  30-11-2023
  Więcej 
 • Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie

  Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie

  Traktatu o Unii Europejskiej właściwie nie trzeba przedstawiać. To jeden z tzw. Aktów podstawowych UE, swego rodzaju akt konstytucyjny tej jedynej w swoim rodzaju międzynarodowej organizacji. Od niedawna w programie LEX Prawo Europejskie Traktatowi towarzyszy nowy całościowy komentarz.
  28-11-2023
  Więcej 
 • Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych? Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych?

  Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych?

  Nowe unijne rozporządzenie, przewidujące, że niektóre surowce i produkty mogą trafić na rynek UE, o ile nie prowadzą do wylesiania, wzbudza coraz więcej kontrowersji. Zaniepokojeni są zwłaszcza producenci kawy i słodyczy. Obawy z ich strony dotyczą m.in. wdrożenia prawa w praktyce i jego ekonomicznych skutków.
  18-08-2023
  Więcej 
 • Już jest: pierwsza w Polsce glosa do frankowego wyroku TSUE w sprawie Szcześniak! Już jest: pierwsza w Polsce glosa do frankowego wyroku TSUE w sprawie Szcześniak!

  Już jest: pierwsza w Polsce glosa do frankowego wyroku TSUE w sprawie Szcześniak!

  Tego wyroku nie trzeba specjalnie przedstawiać. W czerwcu br. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowe rozstrzygnięcie w sporze między polskimi frankowiczami a bankami. W wyroku w sprawie C-520/21 dotyczącym Arkadiusza Szcześniaka - prezesa stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, TSUE orzekł na korzyść kredytobiorców.
  20-07-2023
  Więcej 
 • Kryptoaktywa doczekały się unijnej regulacji Kryptoaktywa doczekały się unijnej regulacji

  Kryptoaktywa doczekały się unijnej regulacji

  W Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane dwa akty prawne dot. kryptoaktywów. Jako kluczowe należy uznać długo oczekiwane rozporządzenie MiCA, które po raz pierwszy reguluje na poziomie unijnym rynek kryptoaktywów.
  14-07-2023
  Więcej 
 • Projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego - najważniejsze zmiany Projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego - najważniejsze zmiany

  Projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego - najważniejsze zmiany

  W maju br. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego. Zakłada on m.in. powstanie Centrum Danych Celnych, które ma zastąpić istniejącą infrastrukturę informatyczną służb celnych w państwach członkowskich UE. Zostanie powołany również nowy organ Urząd UE ds. Celnych.
  13-07-2023
  Więcej 
 • Nowe wydanie angielsko-polskiego słownika prawniczego Nowe wydanie angielsko-polskiego słownika prawniczego

  Nowe wydanie angielsko-polskiego słownika prawniczego

  Dostępny m.in. w programie LEX Prawo Europejskie angielsko-polski słownik prawniczy charakteryzuje się tym, że podlega regularnej aktualizacji i jest zintegrowany z orzeczeniami w języku angielskim. Udostępniona aktualizacja słownika różni się wyraźnie od dotychczasowych jego aktualizacji. Na czym zatem polega jej inność?
  13-07-2023
  Więcej 
 • UE: Będą zmiany w prawie własności przemysłowej UE: Będą zmiany w prawie własności przemysłowej

  UE: Będą zmiany w prawie własności przemysłowej

  Będą zmiany w prawie własności przemysłowej na szczeblu unijnym. Zaproponowano pakiet legislacyjny, który ma zapewnić spójne ramy dla prawa patentowego. Ponadto powstał projekt rozporządzenia, który ma rozszerzyć ochronę oznaczeń geograficznych na produkty nierolne. O tym, co dokładnie się zmieni, dowiesz się z LEX Prawo Europejski...
  30-05-2023
  Więcej 
 • Gminne inwestycje w OZE i usuwanie azbestu a podatek VAT Gminne inwestycje w OZE i usuwanie azbestu a podatek VAT

  Gminne inwestycje w OZE i usuwanie azbestu a podatek VAT

  Czy gminy prowadzące projekty instalacji systemów odnawialnych źródeł energii (OZE) lub usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców działają w roli podatnika VAT? Na tego rodzaju pytania udzielił niedawno odpowiedzi Trybunał Sprawiedliwości UE w dwóch polskich wyrokach.
  28-04-2023
  Więcej 
 • Wyroki TSUE - popatrz, które z nich przeanalizowaliśmy dla Ciebie w LEX Prawo Europejskie Wyroki TSUE - popatrz, które z nich przeanalizowaliśmy dla Ciebie w LEX Prawo Europejskie

  Wyroki TSUE - popatrz, które z nich przeanalizowaliśmy dla Ciebie w LEX Prawo Europejskie

  Jedną z cech prac redakcyjnych nad programem LEX Prawo Europejskie jest prowadzenie stałego monitoringu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Efekt tych działań przybiera w programie dwojaką postać: po pierwsze - omówień, czyli ukazujących się w ciągu kilku dni od ogłoszenia wyroku krótkich streszczeń orzeczeń, po drugie - glo...
  27-04-2023
  Więcej 
 • Co i dlaczego powiedział rzecznik generalny A. Collins o rozliczeniu nieważnej umowy kredytu frankowego? Co i dlaczego powiedział rzecznik generalny A. Collins o rozliczeniu nieważnej umowy kredytu frankowego?

  Co i dlaczego powiedział rzecznik generalny A. Collins o rozliczeniu nieważnej umowy kredytu frankowego?

  Stanowisko rzecznika generalnego Anthony'ego M. Collinsa w sprawie C-520/21, zgodnie z którym banki nie mogą w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego dochodzić wobec konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, wynika logicznie z dotychczasowego orzecznictwa TSUE - twierdzi dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska z Instytu...
  21-04-2023
  Więcej