Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kurs historyczny przy korektach rozliczeń. Zniknęła wątpliwość, powstał niepokój

30 czerwca 2023

Od 1 lipca 2023 r. zaczęła obowiązywać sztandarowa zmiana wprowadzona pakietem SLIM VAT 3. Dotyczy ona kursów rozliczeń w korekcie VAT. Dotychczasowe zasady ustalania tego kursu nie były objęte regulacją ustawową, a wynikały z ugruntowanej linii interpretacyjnej. To mogło sprzyjać niepewności prawa u podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Teraz jest już wszystko jasne. Powstał jednak drobny niepokój zasiany przez resort finansów podczas prac nad zmianą.

Zasada ogólna - kurs historyczny

Reguły, jakimi należy kierować się dokonując przeliczania dla potrzeb VAT kwot wyrażonych w walucie obcej na złote polskie zostały zapisane w art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931). W stanie prawnym obowiązującym do końca czerwca 2023 r., żaden z przepisów nie wskazywał wprost jaki kurs powinien mieć zastosowanie w przypadku korekt. Od 1 lipca 2023 r. wprowadzono do ustawy o VAT przepis, który zawiera zasadę ogólną, że przy rozliczaniu korekt w VAT zasadą jest stosowanie kursu historycznego, czyli kursu pierwotnie zastosowanego. Tym samym dopiero w ramach obowiązującego już pakietu SLIM VAT 3 potwierdzona została właściwość kursu historycznego. Co ważne dotyczy ona zarówno korekty na plus jak i na minus. Tylko w niektórych przypadkach istnieje możliwość zastosowania kursu bieżącego, definiowanego według daty wystawienia faktury korygującej.

Te możliwości opisuje doradca podatkowy Radosław Kowalski w komentarzu praktycznym pt.: Pakiet SLIM VAT 3. Autor zwraca przy okazji uwagę, że określone w ustawie o VAT metody stosowania kursów walut przy korektach nie mają zastosowania w przypadku, gdy podatnika wybrał metodę przychodową.

Autor komentarza podkreślił także wielką wagę tego uregulowania dla importu usług podczas niedawnego szkolenia online

Stanowisko Ministerstwa Finansów powodem do niepokoju

Eksperci zgodnie oceniają, że wprowadzenie kursu historycznego było niewątpliwie słusznym posunięciem, które prowadzi do jednolitego stosowania. Jak podkreśla doradca podatkowy Radosław Kowalski ta jednoznaczność jest o tyle istotna, że w trakcie szerokiego procesu legislacji, tj. na etapie uzgodnień prezentowany był pogląd, iż już w dotychczasowym stanie prawnym podatnicy zobowiązani byli do stosowania takich kursów. Zatem, o ile stosowne uregulowania obowiązują od lipca 2023 r., o tyle już przed jej formalnym zapisem w ustawie należało przy korektach stosować kursy historyczne, a przynajmniej tak było w przekonaniu urzędników z resortu finansów. Swoje zaniepokojenie tym faktem Radosław Kowalski wyraził podczas szkolenia online pt.: SLIM VAT 3 Jak stwierdził prelegent, nie jest to dobra wiadomość dla tych podatników, którzy do tej pory nie posługiwali się przy korektach kursem historycznym. To by oznaczało, że podatnicy, którzy do 1 lipca 2023 r. nie stosowali kursu historycznego postępowali nieprawidłowo. Radosław Kowalski nie zgodził się z takim twierdzeniem, wyrażając jednocześnie nadzieję, że administracja skarbowa nie będzie próbowała w jakikolwiek sposób negatywnie wykorzystywać prezentowanego stanowiska.

O tym jak ważnym dla podatników VAT jest zagadnienie stosowanych kursów świadczy chociażby znaczna ilość pytań podczas wskazanego szkolenia online. Użytkownicy LEX Księgowość  zapytali min. o to:

  • Czy wprowadzana SLIM VAT 3 zmiana dotyczy faktur korygujących wystawionych od 1 lipca 2023 r.?
  • Jaki kurs powinien być zastosowany w sytuacji, gdy wystawiona korekta odnosi się do kilku faktur z różnych okresów?
  • Jaki kurs powinien zostać zastosowany przy korekcie zbiorczej po zmianach od lipca 2023 roku?
  • Jaki kurs stosować przy korekcie (kwartalnej, rocznej) z tytułu rabatu potransakcyjnego?
  • Czy do faktury korygującej zbiorczej można zastosować kurs historyczny, czy tylko bieżący?
  • Czy jeśli korekta usługi (import usług) dotyczy tylko jednego okresu, to będzie obowiązywał przepis, że księguję po kursie wystawionej korekty (dzień przed), a nie faktury pierwotnej?
  • Faktura korygująca WNT - reklamacja. Czy do wyceny stosujemy kurs z faktury pierwotnej?

Wyjaśnienia na wszystkie te pytania Użytkownicy LEX Księgowość  znajdą w Odpowiedziach na pytania ze szkolenia online: SLIM VAT 3 

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Michał Malinowski

senior product manager Księgowość i Podatki