Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Mediacja po reformie KPC

20 listopada 2019

Na skutek dokonanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono wiele zmian w zakresie mediacji. Zmiany dotyczą m.in. sposobu poboru i przyznawania wynagrodzenia mediatora. Zmianie ulega też podstawa prawna wydawania postanowień o skierowaniu do mediacji.

Na czym polega mediacja?

Mediacja należy do alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR, ang. Alternative Dispute Resolution). Jej cechą charakterystyczną jest udział bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej w postępowaniu mediacyjnym (zwanej mediatorem), której zadaniem jest wspieranie stron w dążeniu do zawarcia ugody. Postępowanie mediacyjne przeprowadza się w wyniku zawarcia umowy o mediację (mediacja umowna) lub skierowania do mediacji przez sąd (mediacja sądowa lub bardziej poprawnie – mediacja ze skierowania sądu). Przedmiotowe postępowanie ma charakter pozasądowy i fakultatywny.  

Co zmieni się w mediacji?

W odniesieniu do mediacji znowelizowane zostały przepisy dotyczące:

  • sposobu poboru i przyznawania wynagrodzenia mediatora,
  • zwrotu wydatków związanych z prowadzeniem mediacji,
  • podstawy prawnej wydawania postanowień o skierowaniu do mediacji i postanowień o zatwierdzeniu ugody mediacyjnej na posiedzeniu niejawnym. 

Korzyści wynikające z mediacji - szkolenie online

Pomimo prawie 15 letniego okresu obowiązywania przepisów dotyczących mediacji w sprawach cywilnych, jest ona stosunkowo rzadko wykorzystywana. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne, jednak na plan pierwszy wysuwa się niska świadomość społeczna na temat istoty postępowania mediacyjnego. Dużym utrudnieniem jest też przekonanie, że mediacja znacznie przedłuża postępowanie przed sądem, zwłaszcza jeśli nie kończy się ugodą.  

W związku z tym zapraszam na szkolenie online które odbędzie się już 29 listopada o godz. 15.00. Szkolenie będzie uwzględniało także nowe regulacje wynikające z nowelizacji KPC.

Zachęcam także do zapoznania się z dostępnymi w programie LEX komentarzami praktycznymi Pani Magdaleny Skibińskiej:  

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się także na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.