Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK

28 czerwca 2023

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna to zadania nałożone na organy administracji publicznej, przy czym w przypadku samorządów najbardziej znaczący jest udział powiatów. W drugiej połowie 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli zweryfikuje czy ten system funkcjonuje prawidłowo i efektywnie.

 

Ustawa regulująca powyższe zagadnienia obowiązuje od 2016 roku i była wielokrotnie nowelizowana, w tym jej zakres został poważnie rozszerzony po pierwszych 3 latach obowiązywania. Ponad 7 lat doświadczeń wydaje się więc dobrym momentem na rzetelną ocenę jakości wykonywania tych zadań. Stąd planowana kontrola NIK, która z pewnością obejmie organy administracji rządowej, jak i samorządy, zwłaszcza powiatów i miast na prawach powiatu. To te organy mają bowiem najwięcej zadań organizacyjnych, które warunkują sprawność i efektywność udzielania świadczeń pomocy prawnej osobom potrzebującym.

 

Szeroki zakres zadań powiatów

Wspomnianych zadań ciążących na powiatach jest dużo i mają różnorodny charakter. Tytułem przykładu można wskazać na:

  • czynności o charakterze organizacyjnym i informacyjnym związane z przygotowaniem punktu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • współdziałanie i zawieranie porozumień z gminami, z samorządami adwokackimi i radcowskimi oraz z organizacjami pozarządowymi,
  • zawieranie umów z adwokatami i radcami prawnymi świadczącymi usługi nieodpłatnej pomocy,
  • przyjmowanie, przechowywanie i analiza dokumentacji z udzielanej pomocy oraz przygotowywanie sprawozdań.

Jest to więc nie tylko szeroki, ale i niejednorodny zakres zadań.

 

Pomoc w realizacji zadań powiatów

Jak się w tym odnaleźć i wszystkie czynności wykonać zgodnie z prawem, rzetelnie i w terminie? Z pomocą jak zawsze przychodzą serwisy LEX dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego, czyli LEX Administracja  i LEX Urząd. Ich użytkownicy znajdą dużą ilość pomocnych materiałów wyjaśniających przpisy ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, m. in.: