Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odpowiedzialność przewoźnika za opóźniony lub odwołany lot - najnowsze orzeczenia

10 września 2020

W ubiegły czwartek zapadły dwa unijne wyroki o prawach pasażerów w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu. Pierwszy dotyczył zakresu odpowiedzialności przewoźnika w razie konieczności zapewnienia pasażerowi noclegu z powodu odwołania lotu. Drugi dotyczył możliwości wypłaty odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot w złotych.

Linia lotnicza gwarantuje nocleg, ale nie jego warunki

Zgodnie ze stanem faktycznym pierwszej sprawy (C-530/19, Niki Luftfahrt) przewoźnik lotniczy musiał zapewnić pasażerowi bezpłatny nocleg w hotelu w związku z odwołaniem lotu i przesunięciem rezerwacji na następny dzień. Podczas pobytu w hotelu, pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim, wypadł z wózka i doznał ciężkich obrażeń w wyniku utknięcia przednich kół wózka w zagłębieniu znajdującym się w drodze. W związku z wypadkiem pasażer domagał się przed sądem krajowym zasądzenia na swoją rzecz od przewoźnika lotniczego odszkodowania z tytułu poniesionej przez niego szkody. Pytanie, które ostatecznie trafiło do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnosiło się do tego, czy linia lotnicza, która zapewniła pasażerowi zakwaterowanie w hotelu, w związku z odwołaniem jego lotu, jest również zobowiązana na podstawie przepisów unijnych do naprawienia szkód doznanych przez pasażera i zawinionych przez pracowników tego hotelu.

W orzeczeniu TSUE stwierdził, że zobowiązanie linii lotniczej do zagwarantowania pasażerowi zakwaterowania nie oznacza, że przewoźnik lotniczy poniesie odpowiedzialność za warunki, które w nim panują. Ponadto TSUE uznał, że linia lotnicza, która musiała zapewnić pasażerowi nocleg w hotelu, nie może być zobowiązana według prawa UE do naprawienia szkód doznanych przez tego pasażera i zawinionych przez pracowników hotelu.

Czy pasażer ma prawo żądać odszkodowania w walucie krajowej?

W drugiej ze spraw, w której stronami były polskie firmy (C-356/19, Delfly), TSUE rozstrzygał zagadnienie, które nie było dotychczas jednolicie interpretowane przez krajowe sądy, a mianowicie, czy pasażer może w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu domagać się zapłaty kwoty odszkodowania w złotówkach, a nadto, czy polski sąd oddalając powództwo odszkodowawcze, wyłącznie z tego powodu, że roszczenie określono w złotych zamiast w euro, postępuje zgodnie z prawem UE.

Trybunał na pytania warszawskiego sądu rejonowego odpowiedział, że pasażer ma prawo żądać odszkodowania w walucie krajowej a możliwość wypłaty odszkodowania wyłącznie w euro jest niezgodna z przewidzianą w unijnym prawie zasadą równego traktowania.

Więcej na temat ww. orzeczeń można znaleźć w omówieniach autorstwa Patrycji Rejnowicz, eksperta z zakresu prawa lotniczego, dostępnych w LEX Prawo Europejskie:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat innych wyroków TSUE w sprawach dotyczących odszkodowań lotniczych, przeczytaj np.:

Odpowiedzialność przewoźnika za opóźniony lub odwołany lot - najnowsze orzeczenia
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.