Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja KPC - postępowanie odrębne w sprawach konsumentów

21 lipca 2023

1 lipca w życie weszła kolejna, duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, a wraz z nią w polskim porządku prawnym pojawiło się nowe postępowanie odrębne - postępowanie z udziałem konsumentów. Kiedy znajdzie zastosowanie i jakie przyniesie skutki praktyczne?

Wprowadzenie do procedury cywilnej możliwości skorzystania z nowego postępowania odrębnego jest skutkiem prób ustawodawcy, które docelowo mają prowadzić do zmniejszenia dysproporcji w pozycjach przedsiębiorcy i konsumenta. Ideą jest więc wprowadzenie licznych ułatwień procesowych dla konsumentów, którzy w postępowaniu często są postrzegani jako strona słabsza. Dogłębną analizą tego zagadnienia zajął się Pan Michał Koralewski w komentarzu praktycznym ,,Postępowanie z udziałem konsumentów w świetle nowelizacji KPC''.

Kiedy zastosowanie znajdzie nowy rodzaj postępowania?

Nowe przepisy kształtują katalog stron, które mogą skorzystać z nowego rodzaju postępowania. Zgodnie z przepisami art. 458 (14) - 458 (16) k.p.c. postępowanie będzie właściwe w sprawach o roszczenia:

  • konsumenta przeciwko przedsiębiorcy
  • przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi (o ile jest on stroną w postępowaniu)
  • byłego przedsiębiorcy, który jest stroną postępowania, ale zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej
  • przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną dokonującą transakcji niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

Postępowanie dowodowe a ułatwienia procesowe konsumentów

Zgodnie z nowymi przepisami działu IIb k.p.c. przedsiębiorca występujący jako strona w postępowaniu odrębnym z udziałem konsumentów musi już w pozwie bądź odpowiedzi na pozew przedstawić wszelkie twierdzenia i dowody na poparcie przedstawianych tez. Niedostosowanie się do tych zasad skutkować będzie pominięciem wszystkich nieprzedstawionych twierdzeń i dowodów, chyba, że przedsiębiorca uprawdopodobni, że powołanie ich wcześniej nie było możliwe, bądź ta potrzeba wynikła później. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić je w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym stało się to możliwe.

Zasady te zostały jednak nieco złagodzone w odniesieniu do tych przedsiębiorców, którzy nie zdecydują się na współpracę z profesjonalnym pełnomocnikiem. W takim wypadu bowiem sąd będzie zobowiązany do doręczenia pouczenia o obowiązku przedstawienia wszelkich niezbędnych faktów w określonym przez prawo terminie

Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów - gdzie szukać informacji?

W związku z tym, że jest to instytucja zupełnie nowa pojawia się wiele praktycznych problemów. W takich sytuacjach pełnomocnicy poszukują wsparcia, szczególnie w formie odpowiedzi na pytania i szkoleń. Jedno z nich poprowadził dr hab. Marcin  Dziurda - ,,Nowe postępowanie odrębne w sprawach konsumenckich''. W ramach szkolenia dokładnie przeanalizowano nową instytucję wskazując jednocześnie najważniejsze skutki prawne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Co warte zaznaczenia, to możliwości nawigacyjne i dodatkowe materiały, które oferują szkolenia Wolters Kluwer. Każde szkolenie online opatrzone zostało skorowidzem artykułowym, dokładnym opisem, dodatkowymi materiałami i co najważniejsze, łatwo nawigowalnym nagraniem ze szkolenia.

Nowelizacja KPC - postępowanie odrębne w sprawach konsumentów

W ramach każdego nagrania udostępniamy tytuły każdej z części szkolenia z możliwością szybkiego przejścia do wybranego fragmentu. Interesują Cię tylko kwestie tzw. kosztów sankcyjnych? Przejdź od razu do punku 4 i pomiń pierwsze 20 minut nagrania.

 

Ponadto pod każdym szkoleniem udostępniamy przygotowaną przez Prelegenta prezentację, odpowiedzi na pytania zadane podczas szkolenia oraz test do certyfikacji, dzięki któremu otrzymasz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. A to wszystko bez wychodzenia z domu!

Nowelizacja KPC - postępowanie odrębne w sprawach konsumentów – fot. 1

Nowelizacja tak znaczących aktów prawnych jakim jest Kodeks postępowania cywilnego zawsze przysparza wielu problemów. Tym bardziej, jeśli konstytuuje nową instytucję prawną tak jak ma to miejsce w przypadku postępowania z udziałem konsumentów. Wartościowymi w takich sytuacjach są szkolenia online, prowadzone przez Ekspertów w danej dziedzinie. Wszystkie szkolenia gromadzimy w ,,Strefie szkoleń'' znajdującej się w lewym panelu LEXa. Dzięki monitorowaniu jej zawartości nigdy nie ominiesz nowości. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej wersji testowej LEX Kancelaria Prawna, gdzie dostępna jest ,,Strefa szkoleń''.

Nowelizacja KPC - postępowanie odrębne w sprawach konsumentów – fot. 2

Podział majątku wspólnego małżonków

Patrycja Tiuryn

Product Manager LEX Kancelaria Prawna