Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy ubiegłoroczna reforma kpk sprawdziła się w praktyce?

14 sierpnia 2020

Miało być szybciej, wygodniej, efektywniej, po prostu lepiej? Takie postulaty zakładała ubiegłoroczna nowelizacja kpk, która w zasadniczej części weszła w życie 5 października 2019 r. Jak jest w praktyce?

W ramach daleko idącej nowelizacji miało nastąpić ogólne usprawnienie procesu karnego, m. in. poprzez ograniczenie zasady bezpośredniości oraz zapobieganie zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych. Zmianie uległa także formuła uzasadnień wyroków. Daleko idące zmiany objęły również strony postępowania, w tym świadków i pokrzywdzonych, a także pełnomocników procesowych.

Duża nowelizacja KPK w praktyce – rok po wejściu w życie przepisów

Czy nowelizacja osiągnęła zamierzony efekt? Jak obowiązujące już niemal rok zmienione przepisy funkcjonują w praktyce? Odpowiedzi udzieli dr Joanna Mierzwińska-Lorencka podczas webinaru w dniu 2 września o godz. 15.00.

Program webinaru

Nowelizacja Kodeksu postępowania wprowadziła szereg rewolucyjnych rozwiązań, które miały na celu usprawnienie postępowania karnego, dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminowanie błędów legislacyjnych ustawy. Podczas szkolenia online omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie - zamierzone i osiągnięte cele nowelizacji kpk
  2. Funkcjonowanie nowelizacji kpk w praktyce -uwagi ogólne
  3. Wpływ nowelizacji kpk na szybkość i rzetelność procesu karnego
  4. Zmiany w czynnościach procesowych w praktyce
  5. Zmiany w postępowaniu przed Sądem I instancji, na etapie odwoławczym oraz w postępowaniu kasacyjnym - czy nowe przepisy usprawniły funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości?
  6. Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych w praktyce - pomoc, czy przeszkoda?
  7. Podsumowanie funkcjonowania nowelizacji
Czy ubiegłoroczna reforma kpk sprawdziła się w praktyce?
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Zobacz więcej w LEX w 7-dniowym dostępie testowym!
W LEX Kancelarii Prawnej znajdziesz również nagrania webinarów:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy