Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 30 września 2023 r. nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

29 września 2023

Rząd przygotował nowy wykaz prac, których wykonywanie jest zabronione osobom młodocianym. Zacznie on obowiązywać już 30 września.

 

Nowe przepisy 

Młodociani podlegają szczególnym przepisom regulującym brak możliwości lub względną możliwość zatrudnienia przy pracach względnie lub bezwzględnie wzbronionych. Do niedawna strategiczną regulacją było rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zostało ono zastąpione rozporządzeniem  z dnia 19 czerwca 2023 r. o takim samym tytule.

Uzasadnienie dla nowej regulacji 

Nowe przepisy dostosowują regulacje prawne do obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych - uwzględniając postęp techniczny jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat. Rozporządzenie wchodzi niebawem w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tym samym pracodawcy powinni wiedzieć jakie w tym czasie obowiązki powinny być zrealizowane - w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami młodocianymi.

Status młodocianego

Z kodeksu pracy wynika, że za osoby młodociane uważa się osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły pełnoletności (18 lat).  Mogą świadczyć pracę, lecz prawodawca bardzo szczegółowo wskazał listę prac, które w ich przypadku są zabronione.

Zobacz LEX News: Nowy wykaz prac młodocianych

Możliwa kontrola inspektora Państwowej Inspekcji Pracy

Należy pamiętać, że problematyka zatrudniania młodocianych jest szczególnie kontrolowana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, którzy będą kontrolowali nie tylko formalne działania pracodawców, ale również faktyczne dopuszczanie młodocianych do konkretnych rodzajów prac.

Nowe obowiązki pracodawców 

Były pracownik merytoryczny PIP Sebastian Kryczka w poradniku  "Nowe przepisy, nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym - nowe obowiązki pracodawców" omówił m. in. niezbędne działania w zakresie bhp i ochrony zdrowia młodocianych, a także jak przygotować ocenę ryzyka zawodowego dla tej grupy pracowników.

Podział majątku wspólnego małżonków

Maria Kubacka

Product manager

LEX BHP